นโยบายการให้บริการ

ข้อมูลสถิติ

รูปแบบการเข้าใช้และจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์บางหน้าในแต่ละวัน โดยทั่วไปเรียกว่า ข้อมูลสถิติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น IP ADDRESS ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณท่องเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ “จัดเก็บ” เว็บเพจ จะกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากIP ADDRESS โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะลงบันทึก IP ADDRESS ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไว้อารีน่า มีเดีย ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google, Inc. (“Google”)เพื่อดูข้อมูลสถิติเหล่านี้ Google Analytics จะใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของคุณ (รวมทั้ง IP ADDRESS ของคุณ) จะได้รับการส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะตัวแทนของเรา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของคุณ รวบรวมรายงานการดำเนินการบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ Google จะไม่หาความเกี่ยวข้องจาก IP ADDRESS ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าที่ต้องการบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ แต่หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ได้สมบูรณ์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ Google Analytics) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและบริหารดูแลเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือแผนผังเว็บไซต์ ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท

คุกกี้จาก www.arenamedia.co.th

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทอื่นในการระบุผู้เข้าเยี่ยมชมจะจัดเก็บไว้ใน “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อบริการช่วยเหลือผู้เข้าเยี่ยมชม ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ บางส่วนบนเว็บไซต์ของ www.arenamedia.co.th ใช้คุกกี้เพียงแค่สำหรับจัดเก็บรหัสของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่การตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการรับคุกกี้ หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ คุณยังคงสามารถเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ภายในเว็บไซต์ของ www.arenamedia.co.th ได้ คุกกี้จาก www.arenamedia.co.th จะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บไซต์หรือไม่ดำเนินการใด ๆบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การตรวจจับเบอร์มือถือโดยอัตโนมัติ

บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น เบอร์มือถือ, ตำแหน่งที่อยู่ (Location) รวมถึง IP ADDRESS ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ www.arenamedia.co.th ของคุณ โดยคุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้โดยการกดบล็อก (Block) บนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ ในครั้งแรกที่เข้าเว็บไซต์ของเรา ได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว และในกรณีที่คุณอนุญาตให้บริษัทฯ ทำการเก็บข้อมูลของท่านไว้ บริษัทฯ ถือว่าท่านยินดีที่จะให้บริษัทฯ ทำการส่ง SMS ประชาสัมพันธ์ ได้ในภายหลัง และหากท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารผ่าน SMS ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มที่เรากำหนดไว้ได้ตลอดเวลา

about author

arenamedia

mkt@arenamedia.co.th

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.