Tesco Lotus express ลุ้นแต้มคลับการ์ด

Tesco Lotus express ลุ้นแต้มคลับการ์ด

ลุ้นแต้มคลับการ์ด รวม 20 ล้านแต้ม! วันที่ 8 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค 55 เพียงซื้อสินค้าที่เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส ภายในวันและสาขาเดียวกัน ครบ 40 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ พร้อมแสดงบัตรคลับการ์ด รับ 1 สิทธ์ลุ้น 5 ล้านแต้ม จำนวน 1 รางวัล ทุกสัปดาห์ ทั้งหมด 4 สัปดาห์

ระยะเวลาการจัดรายการ: วันที่ 08 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2555

รายละเอียดรายการ: เมื่อซื้อสินค้าภายในวันและสาขาเดียวกัน ครบ 40 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ พร้อมบัตรคลับการ์ด

(ยกเว้นสินค้าในร้านเวชภัณฑ์, สินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ, บิล เพย์เม้นท์, และบัตรโทรศัพท์)

ได้รับ 1 สิทธิ์ ในการร่วมชิงโชครางวัล “คลับการ์ด แต้มสะสม 5 ล้านแต้ม (1 รางวัล) ทุกสัปดาห์” (รวมทั้งหมด 4 สัปดาห์)

รายละเอียดของรางวัล: “คลับการ์ด แต้มสะสม 5 ล้านแต้ม จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท”

มูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 20 ล้านแต้ม หรือ 200,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จับหาผู้โชคดีของสัปดาห์ที่ 1 จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่มียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 8 – 11 พ.ย. 55

จับหาผู้โชคดีของสัปดาห์ที่ 2 จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่มียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 12 – 18 พ.ย. 55

จับหาผู้โชคดีของสัปดาห์ที่ 3 จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่มียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 19 – 25 พ.ย. 55

จับหาผู้โชคดีของสัปดาห์ที่ 4 จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่มียอดการใช้จ่ายตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 26 พ.ย – 2 ธ.ค. 55

หมายเหตุ –

* ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นตลอดรายการ หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำ บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ ที่ได้จับสำรองไว้แทนต่อไปจนครบทุกรางวัล และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น

* ผู้โชคดีจะได้สิทธิ์จากแต้มสะสมดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2556 โดยผู้โชคดี จะได้รับจดหมายยืนยันลงทะเบียนตอบรับส่งไปตามที่อยู่ที่ระบุในใบสมัครสมาชิกคลับการ์ด เพื่อนำมาติดต่อรับของรางวัล*กับทางบริษัทฯ

สาขาที่ร่วมรายการ : เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรสทุกสาขา