คิดบวก ลุ้นโชค New Honda Scoopy I Aloha

คิดบวก ลุ้นโชค New Honda Scoopy I Aloha

สมัครฟรี!! ลูกค้า AIS กด*295# โทรออก 
สมัครฟรี!! ลูกค้า Dtac และ True กด*452700200 โทรออก

กติกา..
1. ผู้ที่สมัครรับข้อความคำคม ให้กำลังใจ กับกิจกรรม “คิดบวก ลุ้นโชค” มีสิทธิลุ้นรับรางวัล 
2. ระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 
3. รางวัล มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า รุ่น New Honda Scoopy I Aloha จำนวน 1 รางวัล

เงื่อนไข..
1. ผู้สมัครบริการ “คิดบวก ลุ้นโชค” มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 15 มกราคม 2557 ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ http://www.click.vithita.com/ และ http://www.facebook.com/VithitaClick
3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากบริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด เพื่อกำหนดวัน เวลาในการรับของรางวัล หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล และหรือภาษีอื่นๆ ในอัตราที่กฎหมายกำหนด
5. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเป็นเงินสดได้
6. บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต และหรือผู้จำหน่ายสินค้าโดยตรง
7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
8. ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับของรางวัล ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และซิมโทรศัพท์ หมายเลขที่ใช้ร่วมสนุกในกิจกรรม
9. พนักงานบริษัทวิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
10. กรณีเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการร่วมสนุก คำตัดสินของคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด