จ่ายบิล CIMB ลุ้นรับ I Pad Mini

จ่ายบิล CIMB ลุ้นรับ I Pad Mini

ระยะเวลาการจัดรายการ:วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556

รูปแบบรายการ:

1. รายการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้าเทสโก้ โลตัส และลูกค้า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มาชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ตามใบแจ้งหนี้ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ณ จุดรับจ่ายค่าบริการ Bill Payment ภายในห้างเทสโก้ โลตัส ห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า ห้างตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. ลูกค้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ตามใบแจ้งหนี้ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ณ จุดรับจ่ายค่าบริการ Bill Payment ภายในห้างเทสโก้ โลตัส ห้างเทสโก้ โลตัส คุ้มค่า ห้างตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชค จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ตามใบแจ้งหนี้ ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะนำหมายเลขรหัสอ้างอิงของลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น พิมพ์เป็นชิ้นส่วนให้ครบตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับเพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดี

รายละเอียดของรางวัล

รางวัล (สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการจ่ายบิล ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556)

รางวัลที่ 1 iPad mini 16GB Wi-Fi Cellular จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 เครื่อง) มูลค่ารางวัลละ 16,264 บาท
รวมของรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 81,320 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สถานที่จัดรายการ: เทสโก้ โลตัส, เทสโก้ โลตัส คุ้มค่า, ตลาดโลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

วันที่จับรางวัล : วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

สถานที่จับรางวัล : เทสโก้ โลตัส สาขาสุขาภิบาล 1 เวลา 15.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี :
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขา และที่เว็ปไซด์ www.tescolotus.com