ชอปในงาน Commart Thailand 2013 ครบทุก 3,000 บาท ลุ้นรับรถมิตซูบิชิ รุ่น Mirage

ชอปในงาน Commart Thailand 2013 ครบทุก 3,000 บาท ลุ้นรับรถมิตซูบิชิ รุ่น Mirage

เงื่อนไขกติกาการชิงรางวัล

1. ซื้อสินค้าภายในงาน Commart  Thailand 2013 ครบ 3,000 บาท นำใบเสร็จที่มีตราประทับ Commart  Thailand 2013 (สามารถรวมใบเสร็จได้ตลอดทั้งงาน) มาแลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ ที่จุดแลกคูปอง (Commart Big Bonus)

2. เขียนชื่อ หรือลายเซ็นลงในคูปองให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

3. ส่งคูปองได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนในงาน งาน  Commart  Thailand 2013  ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4. หมดเขตการรับคูปองวันที่ 24 มีนาคม 2556  เวลา 20.00 น.

5. จับรางวัลวันที่ 25 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.commartthailand.com วันที่ 26 มีนาคม 2556

7. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และต้องติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

8. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

9. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ AR Group ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

10.รายละเอียดของรางวัลได้แก่

รางวัลที่ 1 รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น Mirage 1.2  GL MT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 380,000 บาท โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าโอน ค่า พรบ. และค่าประกันภัย

รางวัลที่ 2 ASUS Padfone 2 in 1 set   จำนวน 1 รางวัล มูลค่า  26,900  บาท

รางวัลที่ 3 Notebook  Fujitsu รุ่น LH532-i5  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 19,900 บาท

รางวัลที่ 4 หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ PLEOrb basic pack จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 19.900 บาท

รางวัลที่ 5  Vivitek Projector – QUMI Q2 จำนวน  1 รางวัล มูลค่า 19,000 บาท

รางวัลที่ 6 Xtreamer – Ultra Compact HTPC  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 11,500 บาท

รางวัลที่ 7 Iomega StorCenter ix2 Network Storage 2 TB.จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 8,217 บาท

รางวัลที่ 8 กระเป๋า Targus 14” Dashll Backpack จำนวน  3 รางวัลๆ ละ 2,880 บาท

รางวัลที่ 9 สมาชิกนิตยสาร Computer.Today 1 ปี (24 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,320 บาท

รางวัลที่ 10 สมาชิกนิตยสาร Business Plus 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,020 บาท

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปกรณ์ และสีของตัวถังเป็นระยะเวลา 1 ปี

12. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

13. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

14. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตามบัตรประชาชนตรงกับในคูปอง และจะต้องแสดงพร้อมกับใบเสร็จรับเงินที่ประทับตรา Commart Thailand 2013 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด