ชอปในงาน Commart Thailand 2013 ครบทุก 3,000 บาท ลุ้นรับรถมิตซูบิชิ รุ่น Mirage

เงื่อนไขกติกาการชิงรางวัล

1. ซื้อสินค้าภายในงาน Commart  Thailand 2013 ครบ 3,000 บาท นำใบเสร็จที่มีตราประทับ Commart  Thailand 2013 (สามารถรวมใบเสร็จได้ตลอดทั้งงาน) มาแลกรับคูปองชิงโชค 1 ใบ ที่จุดแลกคูปอง (Commart Big Bonus)

2. เขียนชื่อ หรือลายเซ็นลงในคูปองให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

3. ส่งคูปองได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนในงาน งาน  Commart  Thailand 2013  ระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4. หมดเขตการรับคูปองวันที่ 24 มีนาคม 2556  เวลา 20.00 น.

5. จับรางวัลวันที่ 25 มีนาคม 2556  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

6. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.commartthailand.com วันที่ 26 มีนาคม 2556

7. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งจากบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และต้องติดต่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

8. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%

9. พนักงาน และครอบครัวของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ AR Group ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ

10.รายละเอียดของรางวัลได้แก่

รางวัลที่ 1 รถยนต์มิตซูบิชิ รุ่น Mirage 1.2  GL MT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 380,000 บาท โดยไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง ค่าโอน ค่า พรบ. และค่าประกันภัย

รางวัลที่ 2 ASUS Padfone 2 in 1 set   จำนวน 1 รางวัล มูลค่า  26,900  บาท

รางวัลที่ 3 Notebook  Fujitsu รุ่น LH532-i5  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 19,900 บาท

รางวัลที่ 4 หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ PLEOrb basic pack จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 19.900 บาท

รางวัลที่ 5  Vivitek Projector – QUMI Q2 จำนวน  1 รางวัล มูลค่า 19,000 บาท

รางวัลที่ 6 Xtreamer – Ultra Compact HTPC  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 11,500 บาท

รางวัลที่ 7 Iomega StorCenter ix2 Network Storage 2 TB.จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 8,217 บาท

รางวัลที่ 8 กระเป๋า Targus 14” Dashll Backpack จำนวน  3 รางวัลๆ ละ 2,880 บาท

รางวัลที่ 9 สมาชิกนิตยสาร Computer.Today 1 ปี (24 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,320 บาท

รางวัลที่ 10 สมาชิกนิตยสาร Business Plus 1 ปี (12 ฉบับ) จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,020 บาท

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ห้ามเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปกรณ์ และสีของตัวถังเป็นระยะเวลา 1 ปี

12. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้

13. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

14. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตามบัตรประชาชนตรงกับในคูปอง และจะต้องแสดงพร้อมกับใบเสร็จรับเงินที่ประทับตรา Commart Thailand 2013 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

15. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด