ช้อป 100 ลุ้น 1 ล้าน

ระยะเวลาการจัดรายการ: วันที่ 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 2556

เงื่อนไขการจับรางวัลและการเข้าร่วมรายการ :
***รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นโดยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“เทสโก้ โลตัส”)***

1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการร้านค้าในพื้นที่เช่าของเทสโก้ โลตัส (เฉพาะร้านค้าที่สามารถพิมพ์ ใบเสร็จออกจากเครื่องพิมพ์ได้เท่านั้น)

2. เมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าในพื้นที่เช่าครบ 100 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) หรือเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าในศูนย์อาหารครบ 100 บาทขึ้นไป (สามารถร่วมใบเสร็จรับเงินได้ และจะต้องมาจากหมายเลขบัตรเลขที่เดียวกันเท่านั้น) สามารถเข้าร่วมรายการโดยส่ง SMS 2.1) สำหรับกองทุนฯ 22 สาขา ** พิมพ์ PF ตามด้วยยอดรวมในใบเสร็จ เช่น PF100 2.2) สำหรับเทสโก้ โลตัส และศูนย์อาหารที่อยู่ในสโตร์ของกองทุนฯ พิมพ์ TL ตามด้วยยอดรวมในใบเสร็จ เช่น TL100 ส่งมาที่ หมายเลข 4642777 (ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย)

3. ให้ลูกค้าเก็บใบเสร็จรับเงินจากการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการไว้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล โดยวันที่และยอดรวมในใบเสร็จรับเงิน และวันที่ส่ง SMS จะต้องเป็นวันเดียวกัน และถูกต้องตรงกันเท่านั้น

4. รับเพิ่มอีก 1 สิทธิ์ เพียงดาว์โหลด We Chat และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

5. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ถือเป็นผู้ร่วมรายการในครั้งนี้ โดยผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับโชคจำนวน 1 สิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือหมายเลขสมาชิก We Chat ของผู้ร่วมรายการ มาทำการจับรางวัลภายในห้างเทสโก้ โลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ ให้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ โดยผู้ร่วมรายการที่ได้รับรางวัลจะต้องมียอดการซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 18 เม.ย. – 15 พ.ค. 56 เท่านั้น

6. จับรางวัล ณ เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์ ในวันที่ 27 พ.ค. 56 เวลา 10.30 น. และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.tescolotus.com ในวันที่ 7 -30 มิ.ย.56

7. รายละเอียดของรางวัล
การจับรางวัลครั้งที่ 1 จับรางวัลเฉพาะผู้ร่วมรายการที่ส่ง SMS ผ่านมาจาก 22 สาขา ** ของกองทุน จับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 23,050 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 115,250 บาท
การจับรางวัลครั้งที่ 2 จับรางวัลผู้ร่วมรายการที่ส่ง SMS ผ่านมาจากทุกสาขา (รวมกันทั้งกองทุนฯ และเทสโก้ โลตัส) จับรางวัลทองคำหนัก 45 บาท จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,005,750 บาท
รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,121,000 บาท * ราคาทองคำ ณ วันที่ 25 มี.ค. 56