ซื้อ JaJa แจก Furby

เพียงเดินเข้า 7 ELEVEn ซื้อจาจาโฮมแล้วส่ง ซองเปล่าจาจา

พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ใส่ซองส่งมาที่ ตู้ปณ.83 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

เพื่อลุ้นรับตุ๊กตา Furby