ซุปเปอร์กาแฟแจกครั้งที่ 3 แจกรถจักรยานยนต์อีก 200 คัน

ซุปเปอร์กาแฟแจกครั้งที่ 3 แจกรถจักรยานยนต์อีก 200 คัน

แจกยิ่งใหญ่กว่าเดิม แจกรถจักรยานยนต์อีก 200 คัน เฉพาะภาคใต้เท่านั้น ส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 พ.ย. 2557 ใช้ซองใหญ่ เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ (ด้วยลายมือ) ส่งมาที่ บริษัท ซุปเปอร์กาฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตู้ ปณ. 2 บ้านพรุ 90250 หรือ ส่งได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าทั่วไป