ซุปเปอร์กาแฟแจกรถจักรยานยนต์ รอบ 2

ภาคใต้เท่านั้น!!

แจกรถจักรยานยนต์ มากกว่าเดิม 150 คัน

ส่งชิ้นส่วนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 – 28 ก.พ. 2556

เพียงท่าน เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนติดบนซองนอกผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ ขนาด 20 ซองขึ้นไป

ที่เป็นซองเพื่อจำหน่ายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

ส่งมาที่ บริษัท ซุปเปอร์กาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ตู้ ปณ. 2 บ้านพรุ 90250 หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนร้านค้าทั่วไป