ตามหากลิ่นหอม กับ Glade Sport ลุ้น iPad mini

ตามหากลิ่นหอม กับ Glade Sport ลุ้น iPad mini

ตามหากลิ่นรหอม กับ Glade Sport Inspired by Nature ลุ้น iPad mini 6 เครื่อง และ Gift Set รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

กฏและกติกาการเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ตามหากลิ่นหอม กับ Glade Sport Inspired By Nature

กติกาการร่วมสนุก
1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องหา เกลด สปอร์ต ลิมิเต็ด อิดิชั่น อินสไปร์ บาย เนเจอร์ ภายในภาพที่กำหนด ซึ่งมีจำนวน 1 ชิ้นต่อ 1 ภาพ
2. มีเวลา 10 วินาที และมีโอกาสจำนวน 3 ครั้ง ต่อ 1 ภาพ ในการหา เกลด สปอร์ต ลิมิเต็ด อิดิชั่น อินสไปร์ บาย เนเจอร์ ให้เจอ
3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกในการหา เกลด สปอร์ต ลิมิเต็ด อิดิชั่น อินสไปร์ บาย เนเจอร์ ได้ 6 ภาพ ต่อ 1 วัน และสามารถเข้ามาเล่นได้ใหม่ในวันถัดไป
4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่หาเกลด สปอร์ต ลิมิเต็ด อิดิชั่น อินสไปร์ บาย เนเจอร์ เจอ จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ชิ้นที่เจอ และสามารถสะสมสิทธิ์ได้จนสิ้นกิจกรรม
5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลต่อ 1 วัน เมื่อกดแชร์แอพพลิเคชั่น
6. ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลต่อ 1 คนเท่านั้น
7. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556
8. ทางทีมงานจะจับฉลากรายชื่อผู้โชคดีและประกาศรายชื่อทาง facebook.com/GladeSociety ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556

รางวัล
1. iPad Mini รุ่น Wi-Fi 16GB จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 11,200 บาท
2. ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศสำหรับรถยนต์ เกลด สปอร์ต ลิมิเต็ด อิดิชั่น อินสไปร์ บาย เนเจอร์ จํานวน 100 รางวัล รางวัลละ 6 ชิ้น

 

เงื่อนไขการรับของรางวัล
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
2. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดได้
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad Mini รุ่น Wi-Fi 16GB จะต้องติดต่อนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้ พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ และจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์บนหน้าแฟนเพจ facebook.com/GladeSociety ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทีมงานจะเป็นผู้พิจารณาเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตามเงื่อนไขที่กำหนดในลำดับถัดไปเป็นผู้รับรางวัลแทน
4. การส่งรางวัลอื่นๆ ทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ส่งเฉพาะรางวัลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยเป็นการส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หากไม่มีผู้รับของหรือมีการตีคืน จะถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วย Facebook Account ของตัวเองเท่านั้น
2. ข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมกรอกจะต้องเป็นข้อมูลจริงและสมบูรณ์เท่านั้น หากตรวจสอบและพบว่าไม่เป็นความจริงหรือไม่สามารถติดต่อได้ ภายใน 10 วัน หลังจากวันประกาศผลจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์โดยปริยาย
3. หากทางทีมงานทำการตรวจสอบและพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการทุจริต ทางทีมงานจะขอทำการระงับสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ผลการตัดสินรางวัลโดยคณะกรรมการและของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดกิจกรรมหรือของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนพนักงานของบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว
7. ทีมงานถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ จากทางทีมงานแล้ว โดยไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆต่อทีมงาน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

คลิกที่นี่เพื่อร่วมสนุกชิงรางวัล