ต้อนรับ CP Surprise รูปแบบใหม่ ลุ้น iPhone5

ต้อนรับ CP Surprise รูปแบบใหม่แจกของที่ระลึก สำหรับผู้อัพโหลดใบเสร็จ พร้อมลุ้น iPhone5 1 เครื่อง

CP Surprise ชวนสมาชิกทุกคนร่วมเฮ

เพียงอัพโหลดใบเสร็จก็มีสิทธิรับของที่ระลึกไปเลย!!

พร้อมร่วมลุ้นรับ iPhone 5 จำนวน 1 รางวัล หมดเขต 15 ก.พ. 56 นี้เท่านั้น

รายละเอียดของกิจกรรมต้อนรับ CP Surprise

เงื่อนไข

สมาชิกจะต้องทำการอัพโหลดใบเสร็จผ่านทาง www.cpsurprise.com โดยเป็นใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตราซีพี ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.พ. 56 ภายในเวลา 24.00 น. เท่านั้น

ประกาศผลผู้ที่ได้รับ iPhone  5 จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 20 ก.พ. 56 ที่ www.cpsurprise.com และ www.facebook.com/brandcp

สมาชิกทำการอัพโหลดใบเสร็จถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับของที่ระลึกจากซีพี มาเซอร์ไพรส์ให้ท่าน โดยจะส่งของไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามา โดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 56 เป็นต้นไป

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 5  จะต้องมารับด้วยตนเอง พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทำการประสานงานและติดต่อท่าน

ไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จต่อสมาชิกในการร่วมกิจกรรม

ไม่จำกัดมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ตราซีพีต่อใบเสร็จ

สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์รับของที่ระลึก 1 ชิ้นเท่านั้น

ใบเสร็จรับเงินที่อัพโหลดเข้ามาจะต้องมีความชัดเจนและไม่ใช่ภาพสำเนา

คำตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

บริษัทฯ ขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Help-Desk