ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 1 ชงลุ้นรวย แจกกว่า 3.6 ล้านบาท กับนกเหยี่ยวฟอลคอน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับสร้อยคอทองคำ ครั้งที่ 1 ชงลุ้นรวย แจกกว่า 3.6 ล้านบาท กับนกเหยี่ยวฟอลคอน

1.  นางสาว ถมทอง      โยธินศิริ
2.  คุณสนิท                ลิ้มปัญญาเลิศ
3.  คุณกรกช               ก๊วยประเสริฐ
4.  คุณเชื้อ                 รุ่งพราน
5.  คุณมาลัยพร           ชวานนท์
6.  คุณนพดล              อุคหนิติ
7.  คุณฉวีวรรณ            น้าวไกรศร
8.  คุณจันแก้ว              ณ ลำปาง
9.  คุณสุดารัตน์            สังข์ก๋ำ
10.  ด.ญ. ชุมพล            ใหญ่สถิตย์
11.  คุณกิตติศักดิ์            ประกอบโชคนำชัย
12.  ด.ญ.กิตติวรรณ         มาทน
13.  คุณชุติมา                วงศ์รอด
14.  คุณปภัสรา               กัลปพฤกษ์
15.  นางสาววราพร          กันพัน

หมายเหตุ : ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎอยู่ในฉลาก และผ่านทางหนังสือแจ้งให้ทราบส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฎบนฉลากภายใน 7 วัน