บางกอกแอร์เวย์ส ฉลองครบรอบ 45 ปี บินเมื่อไร ได้สิทธิ์ลุ้น LEXUS CT200h ฟรี

บางกอกแอร์เวย์ส ฉลองครบรอบ 45 ปี บินเมื่อไร ได้สิทธิ์ลุ้น LEXUS CT200h ฟรี

รางวัล
รถยนต์ Lexus รุ่น CT200h รวมมูลค่า 2,890,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

กติกา

1. ผู้โดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่เดินทางระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2556 มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
2. ผู้ร่วมรายการสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com/45yearcar ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม – 5 สิงหาคม 2556
3. โดยผู้เข้าร่วมรายการต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้:
ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสาร (ภาษาอังกฤษตรงตามหน้าบัตรโดยสารเท่านั้น)
หมายเลขบัตรโดยสาร 13 หลัก (829…….)
เส้นทางบินที่เดินทาง (ตรงตามหน้าบัตรโดยสารเท่านั้น)
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก
อีเมล
4. หมายเลขบัตรโดยสาร 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง แต่สิทธิ์ในการจับรางวัล จะขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นทางที่เดินทางหรือระบุบนหน้าบัตรโดยสารเท่านั้น ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
เส้นทาง กรุงเทพ – สมุย – กรุงเทพ จะได้ 2 สิทธ์ในการจับรางวัล
เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพ จะได้ 1 สิทธ์ในการจับรางวัล
5. ในกรณีที่ผู้โดยสารทำการลงทะเบียนไว้แล้วและมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาลงทะเบียนอีกครั้ง เนื่องจากเลขที่บัตรโดยสารจะเปลี่ยนเมื่อมีการแก้ไขวันเดินทาง
6. หลังจากลงทะเบียนเสร็จ ผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับอีเมลตอบรับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสิทธิ์เข้าร่วมรายการจากระบบ
7. หากใส่ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรโดยสารหรือส่งซ้ำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้โดยสารที่เดินทางจริง และชื่อตรงตามหน้าบัตรโดยสาร
8. บัตรโดยสารรางวัลและบัตรโดยสารที่มีชั้นสำรองที่นั่ง “S” และ “Z” ไม่สามารถร่วมลุ้นรับรางวัล
ยกเว้น บัตรโดยสารรางวัลฟลายเออร์โบนัส ที่มีชั้นสำรองที่นั่ง “Z” สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลได้