ปัญญาเรณู 3 Promotion ลุ้นเที่ยวอินเดีย

รายละเอียดกิจกรรม

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “ปัญญาเรณู 3 : รูปู รูปี” ทุก 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ พร้อมอีเมลล์และสาขาที่ชมภาพยนตร์ ลุ้นทริปไปอินเดีย – เนปาล ร่วมกับบิณฑ์ บันลือฤทธิ์

รายละเอียดของรางวัล

ทริปไปอินเดีย 8 วัน 7 คืน จาก โดโด้พาทัวร์ และ City Airways จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน) รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 630,000 บาท

ระยะเวลากิจกรรมชิงรางวัล

ตั้งแต่วันที่ 7 – 20 มีนาคม 2556

จับรางวัลและประกาศผล

วันที่ 5 เมษายน 2556

เงื่อนไขการรับรางวัล

– เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล

– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “ปัญญาเรณู 3 : รูปู รูปี” 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัลเท่านั้น

– ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ เท่านั้น

– รางวัลนี้ ไม่รวมค่าบริการ ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าว (Passport)

– หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานฑูตอินเดีย คณะกรรมการขอถือสิทธิ์ขาดในการตัดสิทธิ์ โดยจะคืนเงินค่าภาษีรางวัลตามที่ผู้ได้รับรางวัลชำระไว้จริง

– แพ็คเกจรางวัลนี้ ต้องเดินทางพร้อมกับผู้โชคดีท่านอื่นๆ และไม่สามารถเปลี่ยนหรือเลื่อนกำหนดการเดินทางนอกเหนือจากที่ทางบริษัทกำหนดไว้ได้

– ของรางวัลไม่สามารถขายต่อ โอนสิทธิ์ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

– ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทจะถือว่าสละสิทธิ์

– โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ และสหมงคลฟิลม์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง

– หากผู้รับรางวัลไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

สาขาที่ร่วมรายการ
สาขาในเขตกรุงเทพฯ
1.
SF WORLD CINEMA สาขา เซ็นทรัลเวิลด์
2. SFX CINEMA สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว
3.
SFX CINEMA สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
4.
SFX CINEMA สาขา เซ็นทรัล พระราม 9
5.
SF CINEMA CITY สาขา มาบุญครอง
6.
SF CINEMA CITY สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
7.
SF CINEMA CITY สาขา เดอะมอลล์ บางแค
8.
SF CINEMA CITY สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
9.
SF CINEMA CITY สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
10.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
11.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา
12.
SF CINEMA CITY สาขา เทอร์มินอล 21
13.
SF CINEMA CITY สาขา เดอะสแควร์ บางใหญ่
สาขาในเขตต่างจังหวัด
14.
SFX CINEMA สาขา เซ็นทรัล พัทยา บีช
15.
SFX CINEMA สาขา เซ็นทรัล ภูเก็ต
16.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล ชลบุรี
17.
SF CINEMA CITY สาขา ฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง
18.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล พัทยา
19.
SF CINEMA CITY สาขา แหลมทอง ระยอง
20.
SF CINEMA CITY สาขา โรบินสัน จันทบุรี
21.
SF CINEMA CITY สาขา แหลมทอง บางแสน
22.
SF CINEMA CITY สาขา จังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต
23.
SF CINEMA CITY สาขา โรบินสัน ตรัง
24.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น
25.
SF CINEMA CITY สาขา สุนีย์ ทาวเวอร์ อุบลราชธานี
26.
SF CINEMA CITY สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
27.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี
28.
SF CINEMA CITY สาขา เซ็นทรัล ลำปาง
29.
SF CINEMA CITY สาขา เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
30.
SF CINEMA CITY สาขา แลนด์มาร์ค พลาซ่า อุดรธานี
31.
SF CINEMA CITY สาขา กาญจนบุรี