ผู้โชคดี 55 คัน 110 คน ท่องแดนซามูไร พบเพื่อนมาร์ช คุณภาพจากไทย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ’55 คัน 110 คน ท่องแดนซามูไร พบเพื่อนมาร์ช คุณภาพจากไทย’
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลครั้งที่ 1 จากแคมเปญรายการ “55 คัน 110 คน ท่องแดนซามูไร พบเพื่อนมาร์ช คุณภาพจากไทย”
วันที่ 15 พ.ค. 55 ณ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 161 อาคารนันทวัน ขั้น 15 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เวลา 15.00 
– 16.00 น.
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 10 ท่าน/รางวัล

 

1 คุณภูมิ สาทัพ จ.ลพบุรี
2 คุณสามารถ วรรณศรี จ.ปราจีนบุรี
3 คุณธีรพันธ์ รัตนจันทรา จ.ปราจีนบุรี
4 คุณภาวิณี กิตติภัทฑ์ จ.สุรินทร์
5 คุณธิพัธ์นัฐย์ชา พูลสุข จ.ศรีสะเกษ
6 คุณสังเวียน โป่งคำ จ.เชียงราย
7 คุณปัญญาพร พิลากุล จ.อุดรธานี
8 คุณสมศรี จิรากร จ.กรุงเทพมหานคร
9 คุณอรธิน วิจิตรัตน์ จ.กรุงเทพมหานคร
10 คุณยงยุทธ์ คนเพียร จ.นครนายก

 

 

ของรางวัล ประกอบด้วย

แพคเกจทัวร์ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน มูลค่ารางวัลละ 150,000 บาท (1 รางวัล ต่อ 2 ที่นั่ง)  จำนวน 55 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 8,250,000 บาท โดยโปรแกรมทัวร์ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2555

 

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางได้ตามความเหมาะสม
2. มูลค่าของรางวัลเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโปรแกรมทัวร์และค่าธรรมเนียมขอวีซ่าต่อ 1 รางวัล จำนวน 2 ท่าน

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานคูปองส่วนที่ 2 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และ/หรือใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารสำเนาทะเบียนรถของรถยนต์นิสสัน มาร์ช คันที่ซื้อตามเงื่อนไขการจัดแคมเปญ(กรณีจดทะเบียนแล้ว)  มาติดต่อรับรางวัลที่บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 22 สิงหาคม
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลสำหรับคูปองชิงโชคที่มีรายละเอียดถูกต้องตรงตามกติกาการร่วมชิงรางวัลเท่านั้น
  3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับเป็นเงินสด
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัล มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยให้สิทธิ์นำผู้ร่วมเดินทางได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น
  6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดหารางวัลอื่นๆทดแทนสำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์จะขอรับรางวัลดังกล่าว และ/หรือไม่ผ่านการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
  10. ผู้ร่วมรายการแคมเปญนี้ตกลงว่าจะปฏิบัติตามกติกาในการจับรางวัลและการรับรางวัล

*ผู้ได้รับรางวัลกรุณาติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อยืนยันการเป็นผู้โชคดีได้ที่ คุณราตรี กองสารศรี ส่วนกิจกรรมการตลาด โทร. 02 339 3400 ต่อ 4036 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.

 

ที่มา : http://www.nissan.co.th