ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉลอง 5ปี กับครีมเทียม Dreamy ครั้งที่ 2-17

Luckydraw_Dreamy

 

ผู้โชคดีสำหรับแคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy

ประจำสัปดาห์ที่ 2 ออกอากาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณศุภกร ลือสุขประเสริฐ
3/212 ม.สวนปาล์ม ต.โคกขาม อ.เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 081-648-2630

2. คุณรุจิรา พรหมชาติ
172 ถ. ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ 089 – 469 -3586

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 3 ออกอากาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณพงษ์พันธ์ หงษ์น้อย
66 หมู่ 4 ต. บ้านแก่ง อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 083-625-5565

2. คุณพรรณมาณี พันอู
69 หมู่ 6 ห้องเบอร์ 10 ต. โคกขาม อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 089 – 509 -5541

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 4 ออกอากาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณเรณู ถ๊วยประเสริฐ
136/1 หมู่ 8 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ. ราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 085-182-8715

2. คุณจุฑามาส เนินกลาง
36 หมู่ 1 ต. โคกล่าม อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130
โทรศัพท์ 081 – 264 –8993

3. คุณชัยนาน สุวรรณศรี
362 หมู่ 1 ต. คำอาฮวน อ.เมือง จ. มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 085 – 262 – 8024

4. คุณจักรกฤษณ์ ทองดี
74/3 หมู่ 1 ต. เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ 085 – 022 –3131

5. คุณแวทินี ตันเซีย
619/1 หมู่ 1 ต. เจ๊ะเห อ. ตากใบ จ. นราธิวาส 96110
โทรศัพท์ 085 –677-3857

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 5 ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณกัญญนัชชา สมงาม
ที่อยู่: 1471/26 ม. นราวัลย์ ซ. เพชรเกษม 63 ถ. เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: 086-335-4940

2. ด.ช. อภิสิทธิ์ หวานใจ
ที่อยู่: 136 หมู่ 7 ต. บ้านสาง อ. เมือง จ. พะเยา 56000
โทรศัพท์: 084–621–0722

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 6 ออกอากาศวันที่ 9 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณไสว มากอินทร์
ที่อยู่: 329 หมู่ 4 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
โทรศัพท์: 084 – 661 – 9174

2. ร้านฟิวส์ กาแฟ
ที่อยู่: 159 หมู่ 6 ต. หนองป่า ครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่
โทรศัพท์: 083 – 480 – 8515

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 7 ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณเชาวลิต ยาพรม
ที่อยู่: 39 หมู่ 4 ต. แก่งโสภา อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
โทรศัพท์: 082 – 787 – 7220

2. ด.ช. อัครวิชญ์ คำกิ่ง
ที่อยู่: 49/349 หมู้บ้านพฤกษา 24 หมู่ 14 ต. ศาลาแดง อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 080 – 623 – 3019
รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 8 ออกอากาศวันที่ 23 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณนัณท์ชญาน์ ธศักดิ์สิทธิ์
ที่อยู่: 139 หมู่ 4 ต. สัตหีบ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี 20180
โทรศัพท์: 080 – 511 – 2703

2. คุณวิมลทิพย์ แกล้วชิต
ที่อยู่: 152/1 หมู่ 2 ต. บางเป้า อ. กันตัง จ. ตรัง 92110
โทรศัพท์: 083 – 959 – 7365

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 9 ออกอากาศวันที่ 30 มีนาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณประหยัด แจ่มแสง
314/5 หมู่ 13 ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110
โทรศัพท์ 081-773-0264

2. คุณขวัญใจ กันทะกา
482 หมู่ 17 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมือง จ. ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 081 – 746 –7143

3. คุณจิ้วฮาง แซ่ลี้
93 ถ. สุชาดา ต. ปากน้ำโพ อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 087 – 183 – 9415

4. คุณสรายุทธ์ บุญศรี
173 หมู่ 3 ต. ดงมะดะ อ. แม่ลาว จ. เชียงราย 57250
โทรศัพท์ 081 – 746 –1247

5. คุณพัชรินทร์ จันทร์ทาม
146 หมู่ 5 ต. ไชยราช อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 081 –880 -2607

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 10 ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณวันเพ็ญ บุญปลูก
ที่อยู่: 172/4 หมู่ 2 ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 086 – 551 – 7360

2. คุณภัทรวดี อุดมสิน
ที่อยู่: 39/2 หมู่ 4 ต. ยางหย่อง อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี 76130
โทรศัพท์: 088 – 622 – 2040

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 11 ออกอากาศวันที่ 13 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณเจริญ อยู่คง
ที่อยู่: 116 หมู่ 7 ต. นาสนุ่น อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ 67170
โทรศัพท์: 081 – 969 – 4669

2. คุณนัสรูดิน เจะซอ
ที่อยู่: 99/1 หมู่ 1 ต. มายอ อ. มายอ จ. ปัตตานี 94140
โทรศัพท์: 089 – 878 – 4926

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 12 ออกอากาศวันที่ 20 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณภิมล ศรีไหม
ที่อยู่: 68/308 หมู่ 1 ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. อยุธยา 13000
โทรศัพท์: 080 – 029 – 5057

2. คุณณรงค์ฤทธิ์ มุทาพร
ที่อยู่: 59 หมู่ 13 ต. สร้างนกทา อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 13 ออกอากาศวันที่ 27 เมษายน 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณยุพิน วรรณชิโนรส
224/2 หมู่ 9 ต. ศรีสงคราม อ. ขังธะพุง จ. เลย 42130
โทรศัพท์ 085-003-8976

2. คุณอุเทน ยอดสมทิน
246 หมู่ 9 ต. สุขไพบูลย์ อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา 30330
โทรศัพท์ 084 – 474 –8122

3. คุณประดิต จันทร์นอก
85/22 ม. 8 ต. อ้อมใหญ๋ อ. สามพราน จ. นครปฐม
โทรศัพท์ 081 – 136 – 3504

4. คุณพัชริดา ดีทองคำ
299/22 หมู่ 4 ต. บางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 087 – 077 –9260

5. คุณปวีณา ปาลี
23 หมู่ 4 ต. ห้วยยาบ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน 51180
โทรศัพท์ 089 –700 -3628

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 14 ออกอากาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณกัญญ์วรา พูนช่วย
ที่อยู่: 217/9 ซอย ชนเกษม 38 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 089 – 729 – 9218, 081 – 606 -3861

2. คุณเพียน แก้วเย็น
ที่อยู่: 27 หมู๋ 11 ม. ปอทองพัฒนา ต. ท้ายดง อ. วังโป่ง จ. เพชรบูรณ์ 67240
โทรศัพท์: 090 – 695 –2283

รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 15 ออกอากาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณอมรพรรณ ปุริสา
ที่อยู่: 48/1 หมู่ 4 ต. คลองนารายณ์ อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 089 – 166 – 2446

2. คุณลำใย ประดิษฐ์สันติกุล
ที่อยู่: 6 หมู๋ ถ. มหาราช ต. อุทัยใหม่ อ. เมือง จ. อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์: 081 – 888 – 8970
รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 16 ออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล

1. คุณบุญมี ทับชม
ที่อยู่: 118/4 ต. กุดใส้จ่อ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
โทรศัพท์: 084 – 428 – 6283

2. คุณจุฑามาศ รักภู่
ที่อยู่: 81 หมู๋ 3 ต. ควนทอง อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
โทรศัพท์: 075 – 754 – 210
รายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ ฉลอง 5 ปี เติมฝันได้รถ ลุ้นโชคทองกับครีมเทียม Dreamy
ประจำสัปดาห์ที่ 17 ออกอากาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
รางวัลคือ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

1. คุณดาวเรือง กองเงิน
16/137 หมู่ 5 ต. บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21330
โทรศัพท์ 081-020-5100

2. คุณจำลอง อยู่เจริญ
97/3 หมู่ 3 ต. นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150
โทรศัพท์ 089 – 847 –2732

3. คุณวิไลวรรณ ชัชวาลกิจจา
289 ตากสิน 18 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จ. กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 085 – 166 – 1224

4. คุณรวัตถ์ แก้วมณี
302 หมู่ 15 ต. ป่าตึง อ. แม่จีน จ. เชียงราย
โทรศัพท์ 091 – 084 –2493

5. คุณภัทรา ล่ออุทิศสกุล
38 ถนน ร่มเย็น 1 อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
โทรศัพท์ 081 –766 -6794