ฝันดีกับลอรีเอะ ให้คุณเลือกลุ้นฝันดีมีรางวัลง่าย ๆ

ฝันดีกับลอรีเอะ ให้คุณเลือกลุ้นฝันดีมีรางวัลง่าย ๆ

ลุ้นฝันดีในทริปคืนพิเศษ กับ พลอย ที่ภูเก็ตและของรางวัลมากมาย

แค่งเคล็ดลับฝันดีพร้อมแนบซองเปล่าลอรีเอะ แบบกลางคืนชนิดใดก็ได้

ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 103 ปณศ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310

รางวัลที่ 1 Package เที่ยวภูเก็ต 2 วัน 1 คืน (2 ท่าน) พร้อมปาร์ตี้คืนพิเศษกับพลอย วันที่ 27 ก.ค. 2556 มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 5 รางวัล กำหนดเดินทาง วันที่ 27-28 ก.ค. 2556

รางวัลที่ 2 iPhone 5 16 GB มูลค่า 24,550 บาท จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลมูลค่ารวม 470,500 บาท จำนวน 15 รางวัล

จับรางวัล วันที่ 20 มิ.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันที่ 21 มิ.ย. 2556 ทางเว็บไซต์ www.lauriermybrand.com และ www.facebook.com/lauriermybrand