ฝาไอวี่ โฉมเก่ามีค่า ลุ้นสร้อยคอทองคำ

ฝาไอวี่ โฉมเก่ามีค่า ลุ้นสร้อยคอทองคำ

ฝาไอวี่ เอเชี่ยนดริ๊งโฉมเก่ามีค่า ลุ้นสร้อยคอทองคำ ขนาด 2 สลึง จำนวน 20 รางวัลเขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ พับใส่ฝาไอวี่ เอเชี่่ยนดริ๊งค์ “โฉมเก่า”ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 111 ปณศ. นนทบุรี 11000 เริ่มส่งชิ้นส่วนตั้งแต่ 1 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2556 จับรางวัล วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ประกาศรางวัล วันที่ 4 ธันวาคม 2556