มอคโคน่า ทรีโอ แจกทอง รวยเป็นคู่

มอคโคน่า ทรีโอ แจกทอง รวยเป็นคู่

เพียงเขียนชื่อคุณและคนสนิท ลงบนซองเปล่ามอคโคน่า ทรีโอ หรือมอคโคน่า ทรีโอพลัส ชนิดใด ขนาดใดก็ได้ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่านและคนสนิท ที่ท่านต้องการมอบรางวัลให้ ส่งมาที่ตู้ ปณ. 40 ปณจ.ตลิ่งชัน กทม. 10170 วันนี้ – 28 พฤศจิกายน 2556 รวมของรางวัลทั้งสิ้น 1,750 รางวัล จับรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง รวม 7 ครั้ง

 FAQ : Moccona รวยสนั่นคู่

1. สามารถส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดได้บ้าง??
ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า MOCCONA Trio และ/หรือ MOCCONA Trio Plus ทุกรสชาติ ทุกรุ่น

2. วิธีการร่วมสนุก ต้องทำอย่างไร ??
1) เขียนหรือพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่านเอง 
2) พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ของอีก 1 คน ที่ท่านต้องการมอบรางวัลพิเศษให้
3) ส่งชิ้นส่วนมาที่ ตู้ ปณ. 40 ปณจ. ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 เพื่อลุ้นรับรางวัล โดยชิ้นส่วน 1 ชิ้นถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ร่วมรายการ เปิดรับชิ้นส่วนวันที่ 1 ส.ค. – 28 พ.ย. 2556

3. วิธีการจับรางวัล
กำหนดจับรางวัล 7 ครั้ง (แต่ละครั้งแบ่งการจับรางวัลออกเป็น 5 กองตามภาค)
โดยเริ่มรายการตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และมีกำหนดการจับรางวัลดังนี้

ครั้งที่ 1 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 31 สิงหาคม 2556
จับรางวัลวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 5 กันยายน 2556

ครั้งที่ 2 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 15 กันยายน 2556
จับรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2556เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 20 กันยายน 2556

ครั้งที่ 3 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 30 กันยายน 2556
จับรางวัลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 5 ตุลาคม 2556

ครั้งที่ 4 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 15 ตุลาคม 2556
จับรางวัลวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 20 ตุลาคม 2556

ครั้งที่ 5 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 31 ตุลาคม 2556
จับรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ครั้งที่ 6 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
จับรางวัลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึกวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ครั้งที่ 7 เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 – วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
จับรางวัลวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 5 ธันวาคม 2556

**หมายเหตุ : ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละรองการจับจะถูกเก็บไว้เพื่อลุ้นจับรางวัลในครั้งต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบรายการ

4. ของรางวัลสำหรับการจับรางวัลในแต่ละครั้ง

รางวัลที่ 1 
ทองคำมูลค่า 100,000 บาท สำหรับผู้ส่งชิงโชค และ 25,000 บาทสำหรับคนที่ผู้ชิงโชคต้องการมอบรางวัลพิเศษให้
จำนวน 35 รางวัล จับครั้งละ 5 รางวัล ภาคละ 1 รางวัล รวมมูลค่า 4,375,000 บาท

รางวัลที่ 2
ทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 105 รางวัล 
จับครั้งละ 15 รางวัล ภาคละ 3 รางวัล รวมมูลค่า 2,100,000 บาท

รางวัลที่ 3
ทองคำมูลค่า 10,000 บาท
จำนวน 140 รางวัล จับครั้งละ 20 รางวัล ภาคละ 4 รางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท

รางวัลที่ 4
Gift Set Moccona มูลค่า 995 บาท
จำนวน 1,470 รางวัล จับครั้งละ 210 รางวัล ภาคละ 42 รางวัล รวมมูลค่า 1,462,650 บาท

**หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเพียง 1รางวัล ต่อการจับแต่ละครั้งเท่านั้น, ชิ้นส่วนจากการจับรางวัลไปแล้วจะถูกนำไปรวมเพื่อจับในครั้งต่อๆไป,ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล,การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด,ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้