มาชิตะแจกทองคำ1บาททุกวัน

มาชิตะแจกทองคำ1บาททุกวัน

1. ระยะเวลาวันที่ 22 พ.ค. – 20 มิ.ย. 56 เท่านั้น
2. ส่ง SMS พิมพ์คำว่า MG ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จที่มีการซื้อมาชิตะ ขนาด 20 บาทขึ้นไป มาที่หมายเลข 4874975 ค่า SMS ครั้งละ 3 บาท

*** ถ้าในช่วงนั้นร้านค้ามีการทำโปรโมชั่น เช่น ปกติ 20 บาท ลดราคาเหลือ 17 บาท (สามารถเข้าร่วมรายการได้ครับ)
*** เลขที่ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถส่ง SMS ได้ครั้งเดียวเท่านั้น
*** 1 หมายเลขโทรศัพท์ สามารถส่งได้หลายเลขที่ใบเสร็จ

3. ร้านค้าที่ร่วมรายการ คือ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป เช่น 7-11 โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ วิลล่า แฟมมิรี่มาร์ท จิ๊ฟฟี่ เป็นต้น
4. วันที่ 20 มิ.ย. 56 ปิดรับ SMS เวลา 24.00 น. และจับรางวัลในตอนเช้าของวันถัดไป
5. จับรางวัลทุกวัน โดยปิดรับ SMS เวลา 17.00 น. และจับรางวัลเวลา 17.30 น. ประกาศผล 18.00 น. ผ่านทางwww.facebook.com/masitaseaweed
6. ผู้ที่เป็นผู้โชคดีจะได้รับ SMS ตอบกลับว่าคุณคือผู้โชคดี
7. หลักฐานการรับรางวัล
1.ใบเสร็จ สำเนาใบเสร็จ หรือรูปถ่ายใบเสร็จ ที่มีการซื้อสินค้า
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.ผู้โชคดีต้องชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

 

หมายเหตุ***คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
ผู้ที่ส่ง SMS หลังจาก 17.00 น. ถือว่าเป็นการลุ้นสิทธิ์ในวันถัดไป