รายชื่อผู้โชคดีฉลอง 8 ปี สปอต รีวอร์ด คาร์ด ลุ้นบินฟรีสู่ 8 ที่พักในฝัน กับ ดีเคเอสเอช

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของท็อปส์ พร้อมทั้งส่งจดหมายเพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการรับรางวัล