รายชื่อผู้โชคดีมาม่าแจกยิ่งใหญ่ แจกรถ 6 แบบ 6 สไตล์

รางวัล ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทร
TOYOTA CAMRY คุณประพันธ์ ฉัตรเสาวภัณฑ์ 2 ถ.เทพสิทธิชัย อ.เมือง นครสวรรค์ 60000 086-381-7xxx
TOYOTA FORTUNER คุณวิศิษฐ์ พลอยประดับ 79 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง ชลบุรี 20150 086-096-8xxx
TOYOTA PRIUS คุณไชยยันต์ คำรส 164 ม.10 ต.ขุนควร อ.ปง พะเยา 56140 083-325-3xxx
CHEVROLET CRUZE คุณปริศนา ลำภา 24 ม.2 บ้านหนองเล็ก ต.โพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 081-967-2xxx
SUZUKI SWIFT ด.ช. ปกป้อง คำย่อง 83 ม.7 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 081-999-7xxx
MAZDA 2 คุณชาญ โตเอี่ยม 20 ม.11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140 089-796-1xxx

ขอขอบคุณรายชื่อผู้โชคดีมาม่าแจกยิ่งใหญ่ แจกรถ 6 แบบ 6 สไตล์ จาก http://www.mamalover.net/car.html