รายชื่อผู้โชคดี จาก Perfect Wrap For Happiness

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 7 ท่านจากกิจกรรม
Perfect Wrap For Happiness

ผู้โชคดี 5 ท่านที่ได้รับ Pure Color Sensuous Rouge 1,200 บาท
1. คุณเกศศินี กรัตพงษ์
2. คุณบุญธิดา อัศวพรชัย
3. คุณธิดารัตน์ หวังวโรดม
4. คุณบุษกร นัยวงศ์
5. คุณสมทรัพย์ พละเดช

ผู้โชคดี 2 ท่านที่ได้รับ Estee Lauder Pleasures มูลค่า 2,700 บาท
1. คุณเกศรินทร์ อารีรอบ
2. คุณกัญญ์ชิสา อารยางกูร

ผู้โชคดีกรุณาใช้เฟซบุ๊คแอคเคาท์ของคุณส่งข้อมูลดังต่อไปนี้มาที่กล่องข้อความของ Estee Lauder Thailand เพื่อยืนยันการรับของรางวัล
– ชื่อ – นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)
– ที่อยู่ในการรับของรางวัล
– เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์

กรุณายืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
(หากไม่ยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)