ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มาสด้า 2 สปอร์ต Maxx อาจเป็นของคุณ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี มาสด้า 2 สปอร์ต Maxx อาจเป็นของคุณ

เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเชลล์ วี เพาเวอร์ ดีเซล หรือ เชลล์ วีเพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ครบทุก 700 บาท รับคูปอง 1 ใบ กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและส่งมาที่กล่องรับคูปองชิงโชค เพื่อลุ้นเป็นเจ้าของมาสด้า 2 สปอร์ต Maxx เครื่องยนต์ 1.5  เกียร์ AT มูลค่า 695,000 บาท และบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 2,000 บาท เดือนละ 5 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท* (ยกเว้นผู้ซื้อกรอกถัง และลูกค้าเชลล์คาร์ด)

ผู้ร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ลุ้นเป็นเจ้าของมาสด้า 2 Maxx พร้อมลุ้นบัตรเติมน้ำมันฟรี ทุกเดือน กับเชลล์ วี-เพาเวอร์” สามารถส่งคูปองชิงโชคได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการดังที่ระบุในข้อ 2 ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม  2554 ถึงวันที่ 30  เมษายน 2555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่3
ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณธวัช  ขุนฤทธิ์
 2. คุณถาวร  คงแก้ว
 3. คุณซารีต้า  เชื้อสง่า
 4. คุณโชติกา  จิราชารัสกุล
 5. คุณบุญรัตน์  นิลพัฒน์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่2
ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณพรศักดิ์     แซ่ตัน
 2. คุณวัชรวิสิฐิ์    อุดมเวช
 3. คุณเจนจิรา     มานาจิตต์
 4. คุณมณทิชา    สวัสดี
 5. คุณนิวัติ         ปานพืช

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่1
ผู้โชคดีได้รับบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

 1. คุณสุรัตนา สุวรรณดิษฐกุล
 2. คุณนฤมล  นวะมะรัตน
 3. คุณอรุณกมล ซาเบล
 4. คุณอาลี  ปะหนัน
 5. คุณชยุตย์ ศานติสมบัติเกษม

กติกาการร่วมรายการ
ท่านมีสิทธิได้รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (*) เมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล หรือ เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก็สโซฮอล์ 95    ครบทุก 700 บาท ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตดังต่อไปนี้ (“สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ”)

ชื่อสถานีบริการและสถานที่ตั้ง

 • หจก. เมืองใหม่พานิช   : 26-27 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • หจก. เค.เอส.เซอร์วิส   : 31/2 หมู่ที่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • หจก. ประยูรศรี    : 66 หมู่ที่ 7 ถนนเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ. ถลาง จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษและบุตร 1   : 189 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษและบุตร 3   : 209 หมู่ที่ 5 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษและบุตร 4   : 371/50 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • หจก. อุกฤษโชติ    : 82/4 หมู่ที่ 4 ถนนปฏัก ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. ทุ่งคาบริการ (1982)   : 13/2 ถ.ดีบุก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษ เอส เอส   : 90/12 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • บจก. อนุภาษ เอส เอส (สาขา 1)  : 75/75 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

ท่านสามารถร่วมรายการได้โดยกรอกข้อมูลของท่านลงในคูปองชิงโชคให้ชัดเจน และส่งคูปองได้ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ ซึ่งกติกาการร่วมรายการ และรายละเอียดการส่งคูปองชิงโชคจะประกาศให้ทราบ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ(*)
(1) รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ครอบคลุมถึงลูกค้าที่เติมน้ำมันแบบกรอกถัง และลูกค้าเชลล์คาร์ด
(2) ผู้ร่วมรายการสามารถรับและส่งคูปองชิงโชคได้เฉพาะในระยะเวลาที่กำหนด และเฉพาะสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เท่านั้น
(3) ผู้ร่วมรายการสามารถส่งคูปองชิงโชคได้ไม่จำกัดจำนวน

รายละเอียดของรางวัล
จำนวนของรางวัล ทั้งหมด 26 รางวัล  รวมมูลค่าของรางวัล  745,000 บาท

ของรางวัลประกอบไปด้วย

 • รางวัลที่ 1 รถยนต์มาสด้า 2 สปอร์ต รุ่น Maxx เครื่องยนต์ 1500 ซีซี เกียร์ AT มูลค่า 695,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 บัตรเติมน้ำมันเชลล์   มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท

รายละเอียดการจับรางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 • จับรางวัลผู้โชคดี ณ สถานีบริการ บจก. อนุภาษและบุตร 1 เลขที่ 189 ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 • แบ่งการจับรางวัลเป็น 5 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2554

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่  27  ธันวาคม 2554  ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2555

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่  27 มกราคม 2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

ครั้งที่ 4 วันที่ 25  มีนาคม 2555

รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 27 มีนาคม  2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

ครั้งที่ 5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2555

จับครั้งที่ 1  รางวัลรถยนต์มาสด้า 2 สปอร์ต รุ่น Maxx เครื่องยนต์ 1500 ซีซี เกียร์ AT มูลค่า 695,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
จับครั้งที่ 2  รางวัลบัตรเติมน้ำมันเชลล์ มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.shell.co.th

กติกาการรับรางวัล

 • บริษัทจะแจ้งให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในคูปองชิงโชค
 • ผู้โชคดีจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานดังระบุด้านล่างนี้ มาติดต่อบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“บริษัท”)
  เพื่อขอรับของรางวัล ณ สถานีบริการน้ำมัน บจก. อนุภาษและบุตร1 เลขที่ 189 ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-213455 ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรางวัล
  (1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา
  (2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  (3) หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมาดำเนินการติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง

หากผู้โชคดีไม่นำเอกสารดังกล่าวเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำรางวัลมอบให้สาธารณกุศลตามที่บริษัทเห็นควร

 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
 • พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินงานสถานีบริการน้ำมันเชลล์ พนักงานของสถานีบริการน้ำมันเชลล์ และพนักงานของบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
  รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  คณะกรรมการตัดสินและสักขีพยานประกอบด้วย
  ผู้แทนบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
  ผู้แทนสถานีบริการน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมิได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง บริษัทจะปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข วัน เวลา สถานที่ ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ทุกประการและจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการผิดกฏหมายหรือกฎระเบียบใด

ขอบคุณข้อมูลประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก http://www.shell.co.th/