รายชื่อผู้โชคดี Big Card Big Bonus

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในกิจกรรม “Big Card Big Bonus” กับ Bonus ต่อที่ 2 “ใบเสร็จมีค่า ลุ้นรถ ลุ้นทอง” เมื่อซื้อสินค้านมผงเนสท์เล่ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นนมผงสูตรทารกและต่อเนื่อง) และอาหารเสริมซีรีแล็ค ครบทุก 1,000 บาท ต่อ / 1 ใบเสร็จรับเงิน รับ 1 สิทธิ์ในการชิงโชครางวัลใหญ่ ใครจะเป็นผู้โชคดีบ้าง ไปดูรายชื่อกันเลยค่ะ

รางวัลที่ 1: รถ NEW HONDA CITY 2012 รุ่น S A/T 1 รางวัล มูลค่า 599,000 บาท ได้แก่ คุณเกียรติศักดิ์ อุไรรักษ์

รางวัลที่ 2: สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 126,000 บาท

1. คุณ เกษร  จำวิเศษ  จ. หนองบัวลำภู

2. คุณ เพ็ญศรี พลเสน  จ. มหาสารคาม

3. คุณ ไอยรา  ศรีพิทักษ์  จ. สุพรรณบุรี

4. คุณ รัตนาพร ผ่านสอน  จ. กรุงเทพฯ

5. คุณ อรพินท์ เม้ยศรี  จ. ชลบุรี

6. คุณ วารุณี  โอดเหลี่ยม  จ. นนทบุรี

7. คุณ มงคล  สังข์ขิน  จ. นนทบุรี

8. คุณ สมาน  นิยมเดชา  จ. สตูล

9. คุณ อัมรา  พูลอนันต์  จ. นครสวรรค์

10.  คุณ จิตเจริญ วรคันทักษ์  จ. นครพนม

11.  คุณ วัฒนา  ผาสีอินทร์  จ. เลย

12.  คุณ ทภรต  ศรีวงษ์  จ. หนองคาย

13.  คุณ นาตยา งอกผล  จ. นครสวรรค์

14.  คุณ มนัส  ต่ายหลี  จ. ชลบุรี

15.  คุณ สุนทรี  สิริกวินวงศ์  กรุงเทพฯ

16.  คุณ ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ กรุงเทพฯ

17.  คุณ สุวิทย์  ดวงจันทร์  จ. พิษณุโลก

18.  คุณ ศิวะพงษ์ น้อมกลาง  จ. นครราชสีมา

19.  คุณ สกาวเดือน ปานสิทธิ์  จ. สงขลา

20.  คุณ สุรินทร์ นิลวรรณ  จ. เชียงใหม่

ทางบริษัทไทยลัคกี้ดรอว์ จะมีการส่งจดหมายแจ้งรายละเอียดภายใน 15 วันทำการ กรุณาติดต่อ ‘คุณมิ่งขวัญ’ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทไทยลัคกี้ดรอว์ โทร. 0-2861-9712