ลงทะเบียนรับฟรี Vaseline Men

ลงทะเบียนรับฟรี Vaseline Men

ได้เวลาถอดทุกปัญหาสิวกับ Vaseline men ง่าย ๆ แค่ลงทะเบียนแล้วรับเลย Vaseline Men Face Wash สูตร Anti Acne ขนาดทดลองฟรี

มีสิทธิ์ได้รับผลิตภัณฑ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่ทีมงานตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม เช่น นำไปจำหน่าย หรือเจตนาใช้เครื่องมือ หรือใช้โปรแกรมภายนอก ในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
2. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทาง facebook ทั้งสิ้น
* ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2013 เท่านั้น หรือจนกว่าสินค้าจะหมด * สินค้าขนาดทดลอง (ขนาด 15 กรัม) มีจำนวนจำกัด

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน