ลุ้นซื้อสินค้าหั่นราคา 50% @ MIE Festival 2013

เงื่อนไขลุ้นซื้อสินค้าครึ่งราคา

1.สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าใหม่ มีประกันครบ ลดราคา 50%

2.จำหน่ายวันละ 5 เครื่องเท่านั้น (ตรวจสอบรุ่นที่จำหน่ายในแต่ละวันในใบปลิวของงาน)

3.ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกบัตรคิวเพื่อลุ้นซื้อสินค้าครึ่งราคาให้กับ 100 คนแรกที่ต่อคิวเท่านั้น

4.เริ่มแจกบัตรคิวในเวลา 17.00 น.ของทุกวัน ( รับบัตรคิวได้ ณ จุดรับบัตรคิวภายในงานเท่านั้น)

5.เริ่มจับรางวัลผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าลด 50% ในเวลา 17.30 น. ของทุกวัน

6.คำตัดสินของคณะผู้จัดงานถือเป็นอันสิ้นสุด

ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค