ลุ้นทริปหอม 4 แดนไกลกับไฮยีน

ลุ้นทริปหอม 4 แดนไกลกับไฮยีน

บินไปหอมไกลทั้งครอบครัวในทุ่งดอกไม้ 4 ฤดูเลื่องชื่อ

ลุ้นเป็น 1 ใน 4 ครอบครัว ที่จะได้เก็บเสื้อผ้าหอม ๆ ใส่กระเป๋าแล้วบินไปหอมไกลถึง ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

แจกทองคำทุกสัปดาห์ 10 รางวัล และผลิตภัณฑ์จากไฮยีน แมกซ์ ฟรีตลอดปี รวมมูลค่า 1,27,152 บาท

เพียงเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ลงบนซองเปล่าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มไฮยีน ชนิดใด ขนาดใดก็ได้

ส่งมาที่ ตู้ปณ. 10 รังสิต ปทุมธานร 12130