ส่งทุกเดือน ลุ้นทุกเดือน กับโฮมมี

ส่งทุกเดือน ลุ้นทุกเดือน กับโฮมมี

กติกาการร่วมสนุก

– เขียน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ลงบนกระดาษแนบซองเปล่า โฮมมี, โฮมมี ชีสแครกเกอร์ และโฮมมี คุกกี้บัตเตอร์ รสชาติใด ขนาดใดก็ได้ ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 8 ปณฝ. คลองตัน 10116

– จับรางวัล 12 ครั้ง:    ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ต.ค. 2555 ประกาศผล วันที่ 5 พ.ย. 2555

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 2555 ประกาศผล วันที่ 5 ธ.ค. 2555

ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ธ.ค. 2555 ประกาศผล วันที่ 5 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ม.ค. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มี.ค. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 เม.ย. 2556

ครั้งที่ 7 วันที่ 30 เม.ย. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 พ.ค. 2556

ครั้งที่ 8 วันที่ 28 พ.ค. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 มิ.ย. 2556

ครั้งที่ 9 วันที่ 28 มิ.ย. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 ก.ค. 2556

ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ก.ค. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 ส.ค. 2556

ครั้งที่ 11 วันที่ 30 ส.ค. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 ก.ย. 2556

ครั้งที่ 12 วันที่ 30 ก.ย. 2556 ประกาศผล วันที่ 5 ต.ค. 2556

– ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.thaisunfoods.com

ของรางวัล:

รางวัลที่ 1: จักรยานยนต์ ฮอนด้า Scoopy i เดือนละ 2 คัน รางวัลละ 45,000 บาท รวมจำนวน 24 รางวัล รวม 1,080,000 บาท

รางวัลที่ 2: Samsung Smart TV LED 32” เดือนละ 3 เครื่อง รางวัลละ 13,900 บาท รวมจำนวน 36 เครื่อง รวม 500,400 บาท