ลุ้นรับตั๋วหนังฟรี กับ โพรเทคส์ ฟอร์เมน

ลุ้นรับตั๋วหนังฟรี กับ โพรเทคส์ ฟอร์เมน

ระยะเวลากิจกรรม: วันที่ 16 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2556

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม:

เข้ามาร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามได้ที่ http://www.protex.co.th/protexformen/activity
กรอกข้อมูลส่วนตัว และตอบคำถามให้ครบถ้วน เพื่อลุ้นรับรางวัล

รางวัลและการประกาศรางวัล สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม :

รางวัลตั๋วหนัง 2D ( Movie Voucher 2D) จาก Major Cineplex มูลค่า 120 บาท จำนวน 100 รางวัล (2 ใบต่อ 1 รางวัล) ทั้งนี้จะเลือกผู้โชคดีจากลำดับในการเข้ามาตอบแบบสอบถาม ตามที่ทางทีมงานกำหนดไว้ในแต่ละรอบ รอบละ 50 คน
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับตั๋วหนังทางเว็บไซต์โพรเทคส์ฟอร์เมนส์ http://www.protex.co.th/protexformen/activity/ 2 รอบ ตามวันที่ดังนี้ :
รอบที่ 1 (ร่วมตอบแบบสอบถาม วันที่ 16 พ.ค.ถึง 19 มิ.ย.56 เวลา 24.00 น.) ประกาศผล ในวันที่ 25 มิ.ย. 56
รอบที่ 2 (ร่วมตอบแบบสอบถาม วันที่ 20 มิ.ย. ถึง 25 ก.ค.56 เวลา 24.00 น.) ประกาศผล ในวันที่ 31 ก.ค. 56
ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ทางอีเมล ตามข้อมูลในแบบสอบถาม
ผู้โชคดีจะต้องตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัล พร้อมส่งชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่ ภายใน 7 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00-17:00 น.) นับตั้งแต่วันประกาศรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลเพียง 1 ท่านต่อ 1 รางวัล
รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
รางวัลจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามชื่อและที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้อีเมลลตอบกลับมา

 

เงื่อนไข : ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามยอมรับและรับรองว่า :
ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในแบบสอบถาม โดยบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลเพื่ออ้างอิงหรือเป็นข้อมูลสนับสนุนทางการตลาด รวมทั้งอาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับคุณในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกเงื่อนไข และรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับของรางวัล การใช้ตั๋วหนังต้องขึ้นอยู่กับกติกาตามที่โรงภาพยนต์กำหนด
พนักงานของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) บริษัทโฆษณาหรือตัวแทน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงครอบครัวของบริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้โชคดี และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด