ลุ้นรับแพคเกจทัวร์บอลลูนผจญภัยเหนือฟ้า Oz The Great and Powerful

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Oz The Great and Powerful ทุก 2 ที่นั่ง

ลุ้นรับแพคเกจทัวร์บอลลูนผจญภัยเหนือฟ้า

พักโรงแรมสุดหรู Horizontal Village & Resort

บินตรงกับสายการบิน Bangkok Airways

จำนวน 5 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัลและรายละเอียดรางวัล

จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 19 เมษายน 2556 ทาง www.majorcineplex.com

ผู้โชคดีต้องทำการสำรองที่นั่งก่อนเดินทางและต้องชำระค่าภาษีน้ำมันและค่าภาษีสนามบินตามที่สายการบินกำหนด

ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล

สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี,พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ และเมกา ซีนีเพล็กซ์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

ของรางวัลนี้สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วันที่ร่วมกิจกรรม

7 – 31 มีนาคม 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี กรุงเทพฯ