ลุ้นรับ Sony Xperia Tablet เมื่อชม White House Down ทุก 2 ที่นั่ง

ลุ้นรับ Sony Xperia Tablet เมื่อชม White House Down ทุก 2 ที่นั่ง

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนคุณลุ้นรับ Sony Xperia Tablet
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ White House Down ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค
Sony Xperia Tablet จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล
จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 กันยายน 2556 ทาง www.majorcineplex.com
ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
ของรางวัลนี้สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

วันที่ร่วมกิจกรรม
29 สิงหาคม – 19 กันยายน 2556

 

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขา