ลุ้นเป็นจ้าของรถ Ford Ranger รุ่น Wildtalk กับ The Lone Ranger

ลุ้นเป็นจ้าของรถ Ford Ranger รุ่น Wildtalk กับ The Lone Ranger

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Lone Ranger ทุก 2 ที่นั่ง
รับคูปองเพื่อเขียนรายละเอียดส่วนตัว ลุ้นรับรถ Ford Ranger
รุ่น Wildtalk 1 คัน มูลค่า 889,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัลและรายละเอียดรางวัล

จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทาง www.majorcineplex.com
ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี,พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ และเมกา ซีนีเพล็กซ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
ของรางวัลนี้สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

วันที่ร่วมกิจกรรม
4 – 31 กรกฏาคม 2556

 

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา