ลุ้นเป็นเจ้าของ มาสด้า 2 รุ่น Elegance A/T ภาพยนตร์ คู่กรรม

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ คู่กรรม ทุก 2 ที่นั่ง
รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับ มาสด้า 2 รุ่น Elegance A/T มูลค่า 579,000 บาท
พิเศษ สมาชิก M GENERATION รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบทันที

เงื่อนไขการรับรางวัล

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์คู่กรรม ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2556 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ทาง www.majorcineplex.com
ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
สาขาที่เข้าร่วมรายการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ , พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์
พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
วันที่ร่วมกิจกรรม
4 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม
พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา