ลุ้นเพชรทุกวันกับ Popcorn Newyork

ระยะเวลาของกิจกรรม

1 พฤษภาคม 2556 – 4 มิถุนายน 2556

กติกาและของรางวัล
เครื่องประดับเพชร 35 วัน 35 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท
เพียงส่ง SMS รหัสหน้าซอง Popcorn Newyork ส่งมาที่ 4642777

หาซื้อได้ที่ 7-eleven ทั่วประเทศ
จับรางวัลทุกวันศุกร์

 

ติดตามเครื่องประดับเพชรประจำวัน ทาง www.facebook.com/popcornnewyork
อยากได้รางวัลประจำวันไหน ส่งรหัสวันนั้น