ลูกค้าทรู ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรี ทุกวันเกิด

ลูกค้าทรู ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรี ทุกวันเกิด

เพลินกับทรู กับ Air Asia ลูกค้าทรู ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ฟรี!! ทุกวันเกิด ตลอดปี 365 รางวัล

– ลูกค้ากลุ่มทรูทุกประเภท ร่วมลงทะเบียนลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ในประเทศจาก Air Asia ในเดือนเกิด (ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

– เปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 – วันที่ 31 มีนาคม 2557 แต่ผู้ร่วมรายการต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล และข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วนภายในหรือก่อนเดือนเกิดของผู้ร่วมรายการ

(ตัวอย่างเช่น ผู้ร่วมรายการที่เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2556 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 (วันที่เริ่มรายการ) – วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และจะมีชิ้นส่วนจับรางวัลในเดือนถัดไป (คือนำชิ้นส่วนข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนวันเกิดในเดือนมิถุนายนเท่านั้นมาจับรางวัล)

– ผู้ร่วมรายการ 1 ท่าน มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นตลอดรายการ เพื่อลุ้นรับรางวัล จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯจะรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดตามระยะเวลาการร่วมรายการ เพื่อนำมาจับรางวัล หาผู้โชคดีต่อไป