ลูกลุ้นแสน แม่ลุ้นล้าน

ลูกลุ้นแสน แม่ลุ้นล้าน

ระยะเวลาการจัดรายการ : วันที่ 30 กรกฏาคม – 22 กันยายน 2556

เงื่อนไขการร่วมรายการ :
เมื่อซื้อสินค้านมผงเอนฟามาม่า เอพลัส, เอนฟาโกร เอพลัส หรือเอนฟาคิด เอพลัส ขนาดใดก็ได้ ทุก 500 บาท ผ่านบัตรคลับการ์ดได้รับ 1 สิทธ์อัตโนมัติทันที (ไม่สามารถรวมมูลค่าต่างใบเสร็จได้) เพื่อลุ้นรับของรางวัล

รายละเอียดของรางวัล :
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท และแต้มคลับการ์ด จำนวน 3,000,000 แต้ม
จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 130,000 บาท รวมมูลค่า 390,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท และแต้มคลับการ์ด จำนวน 1,000,000 แต้ม
จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และแต้มคลับการ์ด จำนวน 500,000 แต้ม
จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท รวมมูลค่า 300,000 บาท
รางวัลที่ 4 แต้มคลับการ์ด จำนวน 80,000 แต้ม
จำนวน 30 รางวัลๆ ละ 800 บาท รวมมูลค่า 24,000 บาท
รวมมูลค่าของรางวัล จำนวน 63 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,114,000 บาท

สถานที่จัดรายการ : เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ

สถานที่จับรางวัล : บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่จับรางวัล : วันที่ 3 ตุลาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันที่ 21ตุลาคม 2556 ที่เว็บไซด์ www.tescolotus.com และ www.enfababy.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ลัคกี้วันกรุ๊ป โทร 02-950-2930
เลขที่ใบอนุญาต : 4944/2556

เงื่อนไขการร่วมรายการ :

1.ต้องเป็นสมาชิก คลับการ์ด ของเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย และเฉพาะผู้ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขข้างต้นระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม – 22 กันยายน 2556 ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ
2.ลูกค้าจะรับสิทธิ์อัตโนมัติจำนวน 1 สิทธิ์ เมื่อซื้อสินค้านมผงนมผงเอนฟามาม่า เอพลัส, เอนฟาโกร เอพลัส สูตร 3 หรือ สูตร 4 ขนาดใดก็ได้ ทุก 500 บาท ผ่านคลับการ์ด โดยลูกค้าสามารถสะสมสิทธิ์ผ่านทางระบบบัตรคลับการ์ด โดยไม่จำกัดสิทธิ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จากนั้นทางบริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อของสมาชิกผู้ร่วมรายการจากระบบคลับการ์ดทั้งหมด แล้วนำมาพิมพ์และตัดเป็นชิ้นส่วน รวบรวมเพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
3.ลูกค้าสามารถเช็คสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 1 ก.ย. 56 ในวันที่ 6 ก.ย. 56 ได้ที่ www.enfababy.com
4.กำหนดจับรางวัลในวันที่ 3 ต.ค. 56 ณ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 21 ต.ค. 56 ผ่านทางเว็บไซด์ www.enfababy.com และ www.tescolotus.co.th
5.การรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องแฟกซ์เอกสารยืนยันสิทธ์และสำเนาบัตรประชาชน เพื่อยืนยันการรับรางวัล โดยสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ ลัคกี้วันกรุ๊ปโทร 02-950-2930 หรือแฟ็กซ์ 02-950-2931 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ภายในวันที่ 25 ต.ค. 56 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ทป.101/2544 สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแต้มคลับการ์ด ตั้งแต่ 100,000 แต้ม ขึ้นไป จะถูกหักค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากมูลค่ารางวัลโดยอัตโนมัติ (โดยผู้โชคดีจะต้องส่ง จดหมายเพื่อยืนยันการรับรางวัลกลับมาที่บริษัทลัคกี้วัน กรุ๊ปภายในวันที่ 25 ต.ค.56)
7.รางวัลทุนการศึกษาคือทองคำ ตามมูลค่ารางวัลที่กำหนด
8.แต้มคลับการ์ดพิเศษที่ได้รับเพิ่มจะระบุอยู่ที่ท้ายใบเสร็จตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 56
9.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมรายการที่เป็นสมาชิกบัตรคลับการ์ด เท่านั้น
10.ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นใดได้
11.หากตรวจพบว่ามีการกระทำโดยมิชอบ ทางบริษัทฯ ถือว่าผู้รับรางวัลนั้นๆ เป็นโมฆะ
12.คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
13.การขอรับรางวัลถือว่าเป็นการอนุญาตให้บริษัทมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด เพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
14.พนักงานบริษัทมี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัลและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
15.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-950-2930 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และตัวแทนโฆษณาสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี