สวยมีระดับ รับเป็นล้าน กับ Mark Up

สวยมีระดับ รับเป็นล้าน กับ Mark Up

กติกาชิงโชคกับผลิตภัณฑ์ MARK UP

รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

เริ่มส่งชิ้นส่วน 25 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2556

เริ่มจับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2556

รางวัลประจำปี ทองคำมูลค่า 1,000,000 บาท 1 รางวัล

จับรางวัล 1 ครั้ง วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2556

รางวัลประจำเดือน ทองคำมูลค่า 100,000 บาท 7 รางวัล

จับรางวัลทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยแบ่งจับทุกสิ้นเดือน ตั้งแต่ 8 มิถุนายน – 28 ธันวาคม 2556

รางวัลประจำสัปดาห์ ทองคำมูลค่า 10,000 บาท 30 รางวัล

จับรางวัลทั้งสิ้น 30 ครั้ง โดยแบ่งจับทุกสัปดาห์ ตั้งแต่ 8 มิถุนายน – 28 ธันวาคม 2556

ประกาศผลการจับรางวัลในรายการชิงช้าสวรรค์ ทุกวันเสาร์ ช่อง 9 เวลา 16.30-18.00 น.

 การร่วมชิงรางวัล

1. ส่งกล่องชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ MARK UP รุ่นใด ขนาดใดก็ได้ พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน ใส่กล่องรับชิ้นส่วน ที่ตัวแทนจำหน่ายและศูนย์มาร์คอัพ หรือนำชิ้นส่วนใส่ซองจดหมาย ส่งมาที่ตู้ ปณ. 10 รังสิต ปทุมธานี 12130 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 (ดูจากวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก)

2. ส่งสติ๊กเกอร์ด้านที่มีโลโก้ของมาร์คอัพ ติดลงบนไปรษณียบัตร พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน ส่งมาที่ตู้ ปณ. 10 รังสิต ปทุมธานี 12130 ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2556 (ดูจากวันประทับตราไปรษณียากรเป็นหลัก)

 

เงื่อนไขการจัดรายการ

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5 %

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริงและถ่ายสำเนาบัตรเพื่อขอรับรางวัล

3.พนักงานและญาติของบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

4.บุคคลนอกราชอาณาจักรไทยไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

5.ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวและต้องสละสิทธิ์รางวัลที่น้อยกว่า

6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด