สะอาดยกบ้าน รับอั่งเปาทองยกตระกูล

เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ได้แก่

ผงซักฟอกบรีส โอโม่ ออลล์ นํ้ายาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ท ซันไลต์ นํ้ายาทำความสะอาดห้องนํ้าวิม โปรแม็กซ์

ส่งมาที่ ตู้ ปณ. 60  ปณจ. ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160

รางวัลประกอบด้วย สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 320 เส้น รวมมูลค่า 2,092,000 บาท

จับรางวัล 9 ครั้ง

ครั้งที่ 1-8 แจกรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง 4 เส้น เป็น 1 รางวัล แจกจำนวนครั้งละ 5 รางวัล

ครั้งที่ 9 แจกรางวัลทองคำหนัก 1 สลึง 4 เส้น เป็น 1 รางวัล แจกจำนวน 40 รางวัล

รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 80 รางวัล

จับรางวัลวันที่ 8,15,22,29 ม.ค. 2556 วันที่ 5,12,19,26 ก.พ. 2556 วันที่ 22 มี.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.unilever.co.th จำนวน 4 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.พ. 2556

ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มี.ค. 2556

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 เม.ษ. 2556