เอ็มสปอร์ต แจกโชคทอง 4 ภาค ปี 6

เอ็มสปอร์ต แจกโชคทอง 4 ภาค ปี 6

รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 1,284,000 บาท

รางวัลที่ 1 ทองคำ มูลค่า 50,000 บาท 1 รางวัล (ต่อภาค)
รางวัลที่ 2 ทองคำ มูลค่า 5,000 บาท 5 รางวัล (ต่อภาค)
รางวัลที่ 3 ทองคำ มูลค่า 3,000 บาท 10 รางวัล (ต่อภาค)
พิเศษ รางวัลผู้ส่งฝามากที่สุดต่อครั้ง รับไปเลย ทองคำมูลค่า 2,000 บาท (ต่อภาค)

เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือเท่านั้น แนบใส่ฝาเอ็มสปอร์ต
ส่งมาที่
ภาคเหนือ ตู้ปณ. 21 ม.เชียงใหม่ 50200
ภาคอีสาน ตู้ปณ. 94 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ภาคกลาง ตู้ปณ. 4 ปณจ.คลองจั่น กทม. 10240
ภาคใต้ ตู้ปร. 60 ปจ.สงขลา 9000

หมดเขตส่งฝา
ครั้งที่ 1 31 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 2 31 ธันวาคม 2556
ครั้งที่ 3 28 กุมภาพันธ์ 2557
(จับแจกทุก 2 เดือน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-186-7609 และ 02-183-5611
www.m-sportclub.com