มหกรรมการแข่งขันกินชาบูชิ ปี2 Shabulympic 2013

มหกรรมการแข่งขันกินชาบูชิ ปี2 Shabulympic 2013

รอบคัดเลือก
– 28 ก.ค. 2556 : ภาคอีสาน
– 04 ส.ค. 2556 : ภาคเหนือ
– 18 ส.ค. 2556 : ภาคใต้
– 25 ส.ค. 2556 : ภาคตะวันออก
– 01 ก.ย. 2556 : ภาคกลาง

รายละเอียดการแข่งขัน : วิธีการสมัคร

1. ลงชื่อสมัครและชำระเงินค่าสมัครได้ที่ร้านชาบูชิ ที่เปิดทำการแข่งขันหรือสมัครทางโทรศัพท์ที่ Call Center T.085-409-1891 (เปิดรับสมัครล่วงหน้า)
2. ติดตามรายละเอียดหรือดูเงื่อนไขการแข่งขันได้ที่ www.shabushibuffet.com

ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น
– ประเภทเดี่ยว
– ประเภททีมคู่ (2 คน)
– ประเภททีม 4 คน

กฎกติกา : เงื่อนไข
1.ผู้สมัครแข่งขัน จะต้องชำระค่าอาหาร ชาบูชิ ตามราคาปกติ
2.ผู้สมัครไม่จำกัดเพศ อายุ และสัญชาติ ทุกประเภทการแข่งขัน (หากผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีลายเซ็นต์ยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น)
3.ขอสงวนสิทธิ์ ผู้ชนะเลิศระดับประเทศลำดับที่ 1 , 2 และ3 ในกิจกรรมshabulympic 2012 เข้าร่วมแข่งขัน
4.ก่อนเข้าแข่งขัน ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนในใบสมัคร พร้อมเซ็นหนังสือยินยอม จึงจะมีสิทธิ์ในการแข่งขัน
5.ผู้สมัครมีเวลาในการแข่งขัน 1 ชม. 15 นาที ในการรับประทานอาหาร โดยนับคะแนนจากจำนวนจานชาบูเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหารจาก Bar)และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทอาหารบนสายพาน
6.ผู้สมัครต้องรับประทานอาหารให้หมด หากเหลือในหม้อชาบู ทีมงานจะทำการชั่งน้ำหนัก (ไม่รวมน้ำซุป) โดยหักคะแนน 100 กรัม = 5 จาน
7.ในกรณีที่มีการเสมอกัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีเศษอาหารเหลือน้อยที่สุด หรือผู้ที่ชนะในช่วงต่อเวลา (5นาที) จะถือเป็นผู้ชนะ โดยการตัดสินของผู้ตัดสินถือเป็นสิ้นสุด
8.ผู้สมัครจะต้องอยู่บริเวณพื้นที่แข่งขันตลอดการแข่งขัน หากต้องการออกนอกบริเวณพื้นที่ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ติดตามเท่านั้น
9.หากผู้สมัคร ไม่สามารถรับประทานอาหารต่อได้ ทีมงานสามารถพิจารณาเห็นควรได้ตามความเหมาะสมหรือ หากมีการอาเจียนในขณะแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องหยุดแข่งขันและจะถูกตัดออกจากการแข่งขัน อีกทั้งจะไม่อนุญาตให้กลับมาเข้าร่วมในรอบการแข่งขันนั้น ๆ ได้อีก
10.ผู้สมัครที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดในภูมิภาค จะเป็นผู้ชนะจากภูมิภาค ที่จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ เพื่อชิงรางวัลต่อไป
10.1.ในกรณีผู้ชนะเลิศประจำภาค ไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในรอบชนะเลิศได้ จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะให้รองชนะเลิศประจำภาค ได้สิทธิ์เข้าชิงชนะเลิศแทน โดยรองชนะเลิศประจำภาคจะมีสิทธิ์ลุ้นเฉพาะรางวัลใหญ่เท่านั้น
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง เวลาการแข่งขัน ตามความเหมาะสม

รางวัล : รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 796,620 บาท
1) ผู้ชนะประจำภาคแต่ละประเภท: รับสิทธิ์ทานชาบูชิ ฟรี 1 ปี มูลค่า 17,108 บาท (บัตรทานฟรี 52 ใบ)
(ประเภทเดี่ยว , ทีมคู่, ทีม 4 คน)
2) รางวัล ชนะเลิศแต่ละประเภท ที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท และเหรียญรางวัล
3) .รางวัลที่ 2 แต่ละประเภท เงินรางวัล 50,000 บาท เหรียญรางวัล
4) รางวัลที่ 3 แต่ละประเภทเงินรางวัล 30,000 บาท และเหรียญรางวัล
**หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ***

วันที่ / ตารางการแข่งขัน

28 ก.ค. 56
1) ภาคอีสาน : เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบละ 30 คน / ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม เวลาทาน 1.15 ชม. (ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 15.00 น.
รอบที่ 3 : เวลา 17.00 น.

4 ส.ค.56
2) ภาคเหนือ :เซ็นทรัลแอร์พอต เชียงใหม่
วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน / ประเภทคู่ รอบละ 4คู่ / ประเภททีม รอบละ 4 ทีม เวลาทาน 1.15 ชม. (ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 15.00 น.
รอบที่ 3 : เวลา 17.00 น.

18ส.ค. 56
3) ภาคใต้ : เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฏร์
วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน / ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม เวลาทาน 1.15 ชม. (ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 15.00 น.
รอบที่ 3 : เวลา 17.00 น.

25ส.ค. 56
4) ภาคตะวันออก : เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน / ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม เวลาทาน 1.15 ชม. (ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 15.00 น.
รอบที่ 3 : เวลา 17.00 น.

01ก.ย.56
5) ภาคกลาง : เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
วันแข่งขัน ประเภทเดี่ยวรอบล่ะ 30 คน / ประเภทคู่ รอบละ 5 คู่ / ประเภททีม รอบละ 5 ทีม เวลาทาน 1.15 ชม. (ผู้สมัครรายงานตัวก่อนแข่ง 30นาที)
รอบที่ 1: เวลา 12.00 น.
รอบที่ 2 : เวลา 15.00 น.
รอบที่ 3 : เวลา 17.00 น.

08 ก.ย.56
รอบชิงชนะเลิศ : เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
รอบชิงชนะเลิศ เวลา 12.00 น.

***เพิ่มเติม : สนับสนุนค่าเดินทางสำหรับผู้ชนะประจำภาคในแต่ละประเภท เดินทางเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
1.ภาคเหนือ / อีสาน (ประเภทเดี่ยว 2,000 บาท /ประเภทคู่ 3,000 บาท / ประเภททีม 6,000 บาท)
2.ภาคใต้ (ประเภทเดี่ยว 2,500 บาท /ประเภทคู่ 4,000 บาท / ประเภททีม 8,000 บาท)
3.ภาคตะวันออก (ประเภทเดี่ยว 1,500 บาท /ประเภทคู่ 2,000 บาท / ประเภททีม 4,000 บาท)
4.ภาคกลาง (ประเภทเดี่ยว 500 บาท /ประเภทคู่ 1,000 บาท / ประเภททีม 2,000 บาท)