โชคดี๊ดีเพราะมาลีดูแลดี ลุ้นจี้ทองคำ สัปดาห์ละ 5 หมื่น เดือนละ 2 แสน

โชคดี๊ดีเพราะมาลีดูแลดี ลุ้นจี้ทองคำ สัปดาห์ละ 5 หมื่น เดือนละ 2 แสน

กติกาการส่งชิ้นส่วนโลโก้ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Malee และฟาร์มโชคชัย ที่เข้าร่วมรายการ จากทุกร้านค้าทั่วประเทศ ด้วยการส่งชิ้นส่วนโลโก้ด้านชื่อภาษาไทย เขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจน ด้วยลายมือตนเอง เพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์ ของรางวัลประจำเดือน และของรางวัลใหญ่สิ้นรายการ 
เฉพาะร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Malee ที่เข้าร่วมรายการ จากทุกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถ เขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจนด้วยลายมือตนเอง หลังใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้า แล้วส่งเข้ามาเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์ ของรางวัลประจำเดือน และของรางวัลใหญ่สิ้นรายการ

รางวัลประจำสัปดาห์ คือ จี้ทองคำโลโก้มาลี มูลค่า 5,000 บาท สัปดาห์ละ 10 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท
รางวัลประจำเดือน คือ จี้ทองคำโลโก้มาลี มูลค่า 20,000 บาท เดือนละ 10 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท
รางวัลใหญ่ คือ จี้ทองคำโลโก้มาลี มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมูลค่า 500,000 บาท
รวมมูลค่าของรางวัล 1,350,000 บาท

กติกาการส่งคูปองชิงโชค ร้านค้ามีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ด้วยการส่งคูปองชิงโชคที่มากับแพ็คหรือลัง ของผลิตภัณฑ์ภายใต้โลโก้มาลีและฟาร์มโชคชัย ที่เข้าร่วมรายการ เขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ชัดเจนด้วยลายมือตนเอง ส่งให้กับพนักงานขายของบริษัท หรือส่งผ่านตู้ ปณ. ลุ้นจี้ทองคำโลโก้มาลีมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นตลอดรายการ 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ชิ้นส่วนโลโก้หรือคูปองชิงโชคหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ส่งเข้ามาที่ ตู้ปณ. 20 ปณจ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2556

สถานที่ในการจับรางวัล
สถานที่จับรางวัล สตูดิโอเวิร์คพอยท์เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

กำหนดวันประกาศรางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการ ตลก 6 ฉาก ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12.50 – 14.00 น. ทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 5

รายละเอียดการประกาศรางวัล รวมมูลค่า 1,350,000 บาท
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1 ประกาศรางวัลวันที่ 7 ก.ย. 56 
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 2 ประกาศรางวัลวันที่ 14 ก.ย. 56
รางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประกาศรางวัลวันที่ 21 ก.ย. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3 ประกาศรางวัลวันที่ 28 ก.ย. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 ประกาศรางวัลวันที่ 5 ต.ค. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 5 ประกาศรางวัลวันที่ 12 ต.ค. 56
รางวัลประจำเดือน ครั้งที่ 2 ประกาศรางวัลวันที่ 19 ต.ค. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 6 ประกาศรางวัลวันที่ 26 ต.ค. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7 ประกาศรางวัลวันที่ 2 พ.ย. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8 ประกาศรางวัลวันที่ 9 พ.ย. 56
รางวัลประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9 ประกาศรางวัลวันที่ 16 พ.ย. 56
รางวัลใหญ่ ประกาศรางวัลวันที่ 23 พ.ย. 56

รายละเอียดการประกาศรางวัลคูปองชิงโชคสำหรับร้านค้า รวมมูลค่า 400,000 บาท
ประกาศรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 5 รางวัล วันที่ 21 ก.ย. 56
ประกาศรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 5 รางวัล วันที่ 19 ต.ค. 56
ประกาศรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 10 รางวัล วันที่ 23 พ.ย. 56

เกณฑ์การตัดสินและเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน,ทะเบียนบ้าน เป็นหลักฐานในการรับรางวัลบริษัทฯ โดยผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัล ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อผู้สำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อไป สำหรับลูกค้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้ถ่ายรูปหรือถ่ายสำเนาใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัล
2.ในการจับรางวัลหากปรากฏหมายเลขผู้โชคดีแล้วต้องมารับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่มีเงินสดเป็นส่วนประกอบในของรางวัล โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
4.พนักงานและครอบครัวของ บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และบริษัทในเครือ และบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
5.ในกรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
6.กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนและคูปอง ของผู้ร่วมรายการมาทั้งหมดนำมารวมกองไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนชิ้นส่วนและคูปอง บนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการ
7.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และรางวัลใหญ่ ทางรายการ ตลกหกฉาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดอีกครั้ง ทางหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก และwebsite www.malee.co.th และ http://www.facebook.com/MaleeSociety 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-532-3572 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.)
8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาการเข้าร่วมรายการ