โดโซะแจก iPhone 5 ทุกวัน

กติกา

– ง่าย ๆ เพียงส่งซองเปล่าของ โดโซะ หรือ โดโซะ สาหร่ายทอด ขนาดใด รสใดก็ได้ 1 ซอง

พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วส่งมาที่ ตู้ ปณ. 19 ปณ.ฝ. กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ 10115

เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี รับมือถือ iPhone 5

– ร่วมสนุกได้ตั้งวันที่ 1 ก.พ. 2556 ถึง 22 มี.ค. 2556

สอบถามรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-367-1604/1622

หรือ www.bjc.co.th/dozo