โดโซะ แจก i เป็นคู่แล้วแต่ u ทุกวัน

โดโซะ แจก i เป็นคู่แล้วแต่ u ทุกวัน

แจกตามใจ ให้เป็นคู่ เลือกไอไหนกับไอไหนก็ได้ตามใจคุณ รับกันทั้งเดือน

กติกา

ง่าย ๆ เพียงจับคู่ซี้แล้วส่งซองเปล่าของ โดโซะ หรือ โดโซะ สาหร่ายทอด ขาดใด รสใดก็ได้ คนละ 1 ซอง รวมเป็น 2 ซอง พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ แล้วส่งมาพร้อมกันที่ ตู้ปณ. 19 ปณฝ. กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ 10115 เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะมีสิทธิ์เลือกของรางวัลได้เองคนละ 1 เครื่อง  ไม่ว่าจะเป็น iPad, iPhone หรือ iPod ก็ได้ รวมเป็นของรางวัลจำนวน 2 เครื่องต่อ 1 รางวัล