โออิชิมัทฉะลาเต้ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Movie Gift Card

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Movie Gift Card จากโออิชิมัทฉะลาเต้ 30 ผู้โชคดี ทั้งจาก FB และ IG ได้แก่…

01. Ball_bumrungsilp
02. Kungyoon
03. Jeabnatz
04. Lattepancake
05. Luckysupasutaa
06. Fangkhawwys
07. Biggojung
08. Kungtalon
09. Jirachart_t
10. Iceegg89
11. Ying_patchaa
12. Kelberos2
13. Aonaonapi
14. Nenekansineenut
15. Oateralmighty
16. Ottoinw
17. Pathitta_aom
18. Chen_kachen140
19. Pearry_peeraya
20. Pkmitl3000
21. Thidaratw
22. Firstarnon
23. Piyanat Labaiyoosoh
24. Nootie Korawan
25. Boonma Maiing
26. Taeroroz
27. Dhanyana
28. Nuttarineec
29. Orawin
30. Viviiewz

ผู้โชคดีทุกท่านกรุณาติดต่อกลับมาที่ photsatorn@oishigroup.com โดยแจ้งชื่อ username, ชื่อ-นามสกุลจริง, ที่อยู่, และเบอร์โทรศัพท์
**ภายในวันที่ 9 ม.ค. เวลา 12.00 น.

***หากไม่ติดต่อกลับมาภายในเวลาดังกล่าว ทีมงานขออนุญาตตัดสิทธิ์ และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองลำดับต่อไปแทน