365 เมนูอร่อย ชิงเงินรางวัลจาก CP

365 เมนูอร่อย ชิงเงินรางวัลจาก CP

ร่วมส่งเมนู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “365 เมนูอร่อย
ร่วมประกวดเมนูเด็ดของคุณกับซีพี รับทันที เมนูละ 3,000 บาท

กติกา
1. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ต้องส่งข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย ชื่อ และ นามสกุล จริง , เบอร์โทรติดต่อ, อีเมล, วันเกิด, ที่อยู่
1.2 ชื่อเมนูอาหาร
1.3 ส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหารโดยมีผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี เป็นส่วนประกอบหลัก ประกอบด้วย
ไก่/หมู/หมูดำคุโรบูตะ แบบสด หรือปรุงรส ,เป็ดสด, ไข่ไก่สด, ไข่ไก่โอเมก้า พลัส, เต้าหู้ไข่ และ
ปลาดอร์รี่ พร้อมกับส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการปรุงอาหาร พร้อมบอกปริมาณ และ หน่วยวัด
ให้ชัดเจน
1.4 ขั้นตอนการทำอาหาร โดยเขียนอธิบายวิธีการทำแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด
1.5 รูปภาพ ประกอบด้วย
– รูปผู้ร่วมกิจกรรมที่ถือผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี
– รูปผู้ร่วมกิจกรรมกับ ผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี และส่วนประกอบในการปรุงอาหาร
– ผลิตภัณฑ์ อาหารสดตราซีพี และส่วนประกอบในการปรุงอาหาร
– อาหารที่ปรุงสำเร็จ
– รูปผู้ร่วมกิจกรรมและอาหารที่ปรุงเสร็จเรียบร้อย
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกได้ทั้งในแบบ ผ่านทาง website และ ผ่านทาง ไปรษณีย์ ดังนี้
2.1 ร่วมส่งสูตรอาหาร ผ่านทาง website โดยส่งสูตรอาหารของคุณมาที่
http://www.cpbrandsite.com/cooking-ideas
2.2 ร่วมส่งสูตรอาหาร ผ่านทาง ไปรษณีย์ แนบรายละเอียด
เป็นไฟล์รูปภาพ(.jpg, .jpeg, .png) และ ไฟล์เอกสาร (Doc) ใส่ CD,DVD หรือ พิมพ์ใส่กระดาษ
และ รูปถ่ายขนาด 4×6 นิ้วขึ้นไป มาที่ ตู้ปณ.10 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพ 10900
3. กรณีส่งแบบ ผ่านทาง website ต้องผ่านการ login เข้า facebook เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้
4. ภาพและสูตรอาหารที่ส่งเข้าร่วมต้องไม่ผ่านการตัดต่อ หรือ การนำของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
5. ของรางวัล จะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
6. ของรางวัลที่จะได้รับ 1 คน ต่อ 1 เมนูเท่านั้น
7. เงื่อนไข และกติกาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด หากมีการทุจริตเกิดขึ้นกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ในทันที
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. การแก้ไขข้อมูลและรูปภาพสามารถทำได้ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ทำการอัพโหลดสูตรอาหาร หากเกิน 7 วัน
ให้ติดต่อทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อดูว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่
10. หากมีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ Call-center 02-800-8000 ทุกวัน
ตั้งแต่ 8.00-18.00 น. หรือ Fanpage CP Brandsite http://www.facebook.com/brandcp
11. กิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2556

สิทธิของผู้จัดการประกวด
1. ผู้จัดการประกวดเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการประกวดมีสิทธินำสูตรอาหาร และรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์
ประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ได้โดยผู้ส่งสูตรอาหารเข้าประกวดจะไม่ได้รับคำตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมอีก
4. กรณีผู้ส่งสูตรอาหารเข้าประกวดกระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น เช่น ลอกเลียนสูตรอาหารของ
บุคคลอื่น หรือนำรูปถ่ายของบุคคลอื่นมาใช้ในการส่งสูตรอาหารเข้าประกวด เป็นต้น ผู้ส่งสูตรอาหาร
เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดนั้นๆเอง โดยผู้จัดการประกวดไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ต่อการกระทำดังกล่าว