est cola แจกสุดขั้วทั่วประเทศ

ลุ้นเคสแพลทินัมฝังเพชร หรือ เคสทองคำแท้ รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

ดื่ม est ชนิดใดขนาดใดก็ได้

แล้วเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ แนบฝาเอส ชนิดใดขนาดใดก็ได้

หรือห่วงแคนที่มีข้อความ est มาที่

ตู้ปณ. 170-171 ปณจ. จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รางวัล

iPhone 5 สีดำ 16GB พร้อมเคสทองคำหนัก 3 บาท

iPhone 5 สีดำ 16GB พร้อมเคนแพลทินัมฝังเพชร

สะสมแลกซื้อ

5 ฝา + เงิน 60 บาท  แลกเสื้อยืด est

5 ฝา + เงิน 6 บาท แล้วแก้ว est