ETSU LUCKY DRAW 3

กลับมาอีกเป็นครั้งที่3 เบทซึขอมอบโชคให้แฟนพันธุ์แท้ทุกคน

ของรางวัล

iPhone 5 จำนวน 4 รางวัล

Tablet All winner จำนวน 12 รางวัล

DVD Portable จำนวน 16 รางวัล

โทรศัพท์มือถือ Infinity จำนวน 28 รางวัล

USB Flash Drive จำนวน 40 รางวัล

Gift Snack จาก First Confectionery จำนวน 100 รางวัล

รวม 200 รางวัล มูลค่ากว่า 200,000 บาท

เพียงส่งกล่องเปล่าทั้งกล่อง ของผลิตภัณฑ์ เบทซึ หรือ คุนาโกะ ชนิดใดก็ได้

เขียนชื่อ – ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ส่ง ตู้ปณ.83 ปณ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

จับรางวัลผู้โชคดีทุกเดือน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556

สามารถติดตามรายละเอียดและประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.firstcon.co.th

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลล่าเท่ากันโดยมิต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BETSU LUCKY DRAW 3

BETSU LUCKY DRAW 3