FABER-CASTELL แจก iPad mini

FABER-CASTELL แจก iPad mini

ลุ้นรับ iPad mini รวม 30 เครื่อง กับ เฟเบอร์-คาสเทลล์ ง่าย ๆ
เพียงนำสติ๊กเกอร์ในกล่องผลิตภัณฑ์สีไม้, สีไม้ระบายน้ำ, หรือ สีไม้ Junior Triangular ติดลงในไปรษณียบัตร พร้อมเขียน ชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ แล้วส่งมาที่

ตู้ ป.ณ.79 ปณศ.พระโขนง กทม. 10110

วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2556 เท่านั้น