Global House ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 3

Global House ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 3

โกลบอลเฮ้าส์  ใช้ร้อย ชิงล้าน ซีซั่น 3

แจกกระหน่ำ ชิงรถกระบะมาสด้า BT-50 Pro 4 คัน

ของรางวัล

1. รถกระบะ mazda BT-50 Pro จำนวน 4 คัน

2. ทองคำ 2 บาท จำนวน 15 รางวัล

3. iPhone 5 16GB จำนวน 20 รางวัล

4. TV LCD 32นิ้ว จำนวน 30 รางวัล

5. เครื่องซักผ้า จำนวน 50 รางวัล

6. เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 100 รางวัล

12 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2556

ที่โกลบอลเฮ้าส์ ทุกสาขา ใกล้บ้านคุณ